Mieszkańcy Mrągowa mają szansę zrealizować własne pomysły z wykorzystaniem miejskich funduszy. Tym razem do dyspozycji mieszkańców jest 100 tysięcy złotych na zadania inwestycyjne. Nie będzie w tej edycji zadań miękkich.

Rusza ósma edycja budżetu partycypacyjnego w Mrągowie. W 2021 roku do dyspozycji mieszkańców jest 100 tys. złotych na zadania inwestycyjne. Projekty można zgłaszać od 14 października do 1 listopada 2020 roku.

Zadanie może zgłosić każdy mieszkaniec Mrągowa. Nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim. Zgłoszenie zadania następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej wraz z listą poparcia lub w wersji elektronicznej poprzez moduł internetowy. Formularz zgłoszenia z załącznikiem w wersji papierowej dostępny będzie w Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na stronie internetowej.

Formularz zgłoszenia zadania zawiera:

  • Tytuł/nazwę zadania
  • Lokalizację/miejsce realizacji zadania
  • Opis zadania
  • Uzasadnienie zadania i celowości zadania
  • Opis beneficjentów zadania
  • Szacunkowy koszt zadania z podziałem na pozycję kosztów
  • Informacja o autorach propozycji zadania
  • Dodatkowe załączniki (zdjęcia, mapę, itp.)
  • Listę z podpisami poparcia 20 mieszkańców Mrągowa.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Przede wszystkim sprawdzona zostanie zgodność z regulaminem budżetu obywatelskiego oraz koszty. Urzędnicy poszczególnych referatów urzędu miejskiego wydadzą opinię na temat zgłoszonych inicjatyw pod kątem planowanych inwestycji miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej. Ostateczna lista projektów zatwierdzona przez Zespół Koordynujący MBO 2020 zostanie opublikowana 9 listopada 2020 r.

 

źródło: UM Mrągowo/red.

Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij