15 września w hali magazynowej nowo powstałego Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Podczas spotkania zaprezentowano sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2019 oraz przedstawiono plany na kolejne lata.

Spotkanie zbiegło się w czasie z trzema istotnymi jubileuszami – Mlekpol świętuje bowiem 40-lecie powstania, 25-lecie wprowadzenia na rynek mleka „Łaciate”, które podbiło serca konsumentów w Polsce i na świecie oraz 20-lecie połączenia z OSM w Mrągowie.

– W ciągu czterech dekad Mlekpol stał się jedną z największych spółdzielni mleczarskich w naszym kraju, dlatego możemy być dumni i cieszyć się z tego sukcesu oraz wyjątkowego jubileuszu – mówi Edmund Borawski, Prezes SM Mlekpol – Pragnę podziękować wszystkim producentom mleka za osiągnięcia w zakresie jakości i wzrostu ilości skupionego surowca, który pozwala na produkowanie wyrobów o najwyższych standardach światowych. Przewodniczącym i członkom Rad Nadzorczych, zarówno aktualnym jak i niepełniącym już swoich funkcji, dziękuję za wspólną pracę na rzecz rozwoju Mlekpolu. Niejednokrotnie podejmowane decyzje w sprawie połączeń z innymi podmiotami były trudne i obarczone ryzykiem, ale wspólna ciężka praca pozwoliła zbudować stabilne przedsiębiorstwo służące swoim członkom. Duże słowa uznania należy wyrazić wobec kadry kierowniczej i pracowników, ponieważ zdobytą nowoczesną wiedzę techniczną i technologiczną przełożyli na rozwój produktów najwyższej jakości znanych i cenionych nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym.

Słowa Prezesa Edmunda Borawskiego potwierdzają dane gospodarczo-ekonomiczne Mlekpolu. W 2019 roku osiągnięto rekordowy skup mleka – 1,93 mld litrów (16,5 proc. polskiego skupu mleka). To ponad 5 proc. więcej niż w 2018 r., przy krajowej dynamice wzrostu wynoszącej 2 proc. Według prognoz w 2020 roku do Mlekpolu zostanie dostarczone ponad 2 miliardy litrów surowca – będzie to historyczny rekord w skali kraju. Średnia cena za surowiec w 2019 roku kształtowała się na poziomie 1,52 zł/litr. To jedna z czołowych cen płaconych w Polsce, a najwyższa wśród podmiotów mleczarskich o podobnej skali działalności. Uruchomienie na wiosnę 2020 r. Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie umożliwia m.in. całkowite zagospodarowanie surowca w trwałe i specjalistyczneprodukty w proszku dobrej jakości oraz w dużych ilościach. To istotne szczególnie w okresie epidemii.

Działalność gospodarczą za rok 2019 Spółdzielnia zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. Wartość sprzedaży wyrobów i towarów SM Mlekpol wyniosła w raportowanym okresie ponad 4,3 miliarda zł, z czego 711 milionów pochodziło ze sprzedaży poza granice Polski.

Osiągnięte wyniki gospodarcze zadecydowały o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu zdecydowaną większością głosów.

Na wniosek przeważającej większości delegatów wprowadzono do porządku obrad głosowanie nad odwołaniem ośmiu członków Rady Nadzorczej. Podczas Zebrania ponad 2/3 uprawnionych do głosowania opowiedziało się za odwołaniem sześciu z nich. Jednocześnie dokonano wyboru ośmiu nowych członków Rady Nadzorczej. Delegaci wyrazili nadzieję na dalszą konstruktywną pracę wszystkich organów Spółdzielni dla jej dobra i dalszego rozwoju.

źródło: Mlekpol

 

Słowa kluczowe:
Mrągowo Mlekpol mleko 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij