Szlachetna Paczka to jeden z najbardziej znanych programów pomocowych w Polsce. Co roku dociera do dziesiątek tysięcy ludzi żyjących w biedzie, dając im nadzieję na lepsze jutro. Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są wolontariusze i liderzy, którzy poprowadzą Szlachetną Paczkę w swojej lokalnej społeczności.

Wolontariusz Paczki to bohater, który stwarza szansę na zmianę historii życia ludziom w potrzebie. Dociera tam, gdzie inni nie mają odwagi lub nie chcą. Nie jest obojętny. Dostrzega prawdziwe problemy, poznaje ludzi, których dotknęła bieda i przywraca im godność. Pomaga rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację, a nie tkwić w pułapkach słabości i rezygnacji, a otrzymaną Paczkę traktują jako szansę na nowy początek. Piękno Szlachetnej Paczki to ich historie. Pełne łez smutku, ale i szczęścia, nadziei i zwycięstw.

Wolontariuszem Szlachetnej Paczki może zostać osoba, która ma ukończone 16 lat. Osoby między 16-18 rokiem życia, poza podpisaniem umowy wolontarystycznej, mają obowiązek przedstawić pisemna zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w wolontariacie.

Aby dołączyć do grona wolontariuszy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej 

Rekrutacja trwa do końca września 2020 r.