Budextan Oficerska

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN jest placówką naukową, której głównymi celami są prowadzenie szeroko rozumianych badań teoretycznych oraz doskonalenie praktycznych metod hodowli jeleniowatych.  Niedawno w tym miejscu powstała nowa inicjatywa edukacyjna "Poczuć, by zrozumieć - Narracyjne Muzeum Jeleniowatych”.

Na terenie Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w warunkach zbliżonych do naturalnych przebywa około 500 zwierząt, takich jak daniele europejskie, jelenie sika czy jelenie szlachetne. Niezaprzeczalnym atutem świadczącym o unikatowości tego miejsca jest jego położenie. Z dala od miast, wysoko położone pastwiska otoczone z jednej strony Puszczą Piską, z drugiej niezwykle czystym i spokojnym jeziorem Kuc, tworzą enklawę i zapewniają warunki zbliżone do naturalnych żyjącym tam zwierzętom. 

Jednym z ważniejszych działań Polskiej Akademii Nauk jest upowszechnianie i promocja działalności naukowej (UiPDN), w ramach którego powstaje w regionie wiele ciekawych inicjatyw takich jak Rodzinny Piknik Polskiej Akademii Nauk „Nauka też sztuka”. W roku 2020 w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN powstała nowa inicjatywa edukacyjna nazwana “Poczuć, by zrozumieć - Narracyjne Muzeum Jeleniowatych”. Narracyjne Muzeum Jeleniowatych to wystawa organizowana wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN oraz przy wsparciu Mazurskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Baranowie.

– Multisensoryczna wystawa skierowana do dzieci i dorosłych to edukacyjne spotkanie z jeleniowatymi, którego ideą jest przekazanie wiedzy o tym, jak funkcjonuje i zachowuje się typowy przedstawiciel jeleniowatych, jakie są jego potrzeby życiowe i co czyni go “szczęśliwym” – informują o nowym pomyśle Stacji Żaneta Steiner Bogdaszewska oraz Paweł Bogdaszewski. – Wystawa, wykorzystująca nowe technologie, ma być swego rodzaju prezentacją; podczas całego seansu prowadzi ją doświadczony edukator przyrodniczy, wspomagając się obrazami wyświetlanymi na ekranach oraz dźwiękami z systemu nagłaśniającego. Dodatkowym elementem oddziaływającym na zmysły odbiorców są animacje autorstwa Urszuli Michalskiej, wyświetlane na ścianach sali tworzące iluzję przebywania w naturalnym habitacie omawianych zwierząt.