Wciąż na szczęście nie brakuje ludzi, którzy badają, chronią i popularyzują przeszłość "małych ojczyzn". Jedną z takich osób jest Grzegorz Maksymow, który zbiera wszelkie informacje o swojej rodzinnej miejscowości, a niedawno na swoim przydomowym płocie udostępnił dla wszystkich mieszkańców i turystów wystawę dot. historii Nawiad.

Nawiady były lokowane w 1397 roku przez Johanna von Schönfelda, komtura z Rynu jako wieś bartnicza na 60 włókach. Dokument lokacyjny wsi został wystawiony na zamku w Kętrzynie 19 kwietnia, w Wielki Czwartek.

Ten akt zapoczątkował istnienie nowej wioski w dopiero co kolonizowanej części Galindii, którą porastały lasy, pokrywały jeziora i bagna. Takie były początki zachodniej cywilizacji, która powoli wkraczała w świat mokradeł i lasów.

W akcie lokacyjnym nową miejscowość nazwano Aweyden. Jedno z opowiadań głosi, że kiedy objeżdżał Johann von Schönfeld, komtur z Rynu, wraz ze swymi braćmi zakonnymi okolice Szestna, dotarł na wzgórze, z którego rozciągał się piękny widok na okoliczne lasy i jeziora. Stanął na wzgórzu nad jeziorem Nawiady2, zachwycił się pełną wdzięku przyrodą i zawołał: A Weiden! — czyli: Jak tu cudownie, rozkosznie. Pod wrażeniem miejsca i okolicy nadał temu miejscu akt lokacyjny z nazwą Aweyden. *

To właśnie w tym miejscu, niedaleko świeżo odremontowanej świetlicy oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej stoi dom rodzinny Grzegorza Maksymowa, który postanowił zgromadzić historię Nawiad i później zrobić wystawę archiwalnych dokumentów i fotografii na… swoim przydomowym ogrodzeniu.

– Przejrzałem swoje domowe archiwum, zaangażowałem do pomocy kilku okolicznych mieszkańców i udało nam się wspólnymi siłami zebrać sporo dokumentów i informacji. Mój ojciec był sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej w Nawiadach**. Tu się wychowałem, a po studiach wróciłem by pracować w tutejszych szkołach. To od zawsze ważne dla mnie miejsce – informuje o przyczynach powstania wystawy Grzegorz Maksymow.

Wystawę można w dalszym ciągu oglądać przy jego rodzinnej posesji. Później fotografie i dokumenty mają być pokazane także w okolicznej świetlicy. – Cały czas ludzie donoszą nowe materiały, które dołączam do wystawy. Dla wielu z nich to miejsce stanowi ważną część ich historii i tożsamości. Niektórzy turyści przyjeżdżali nawet z zagranicy by zobaczyć jak kiedyś ta wieś wyglądała – dodaje Grzegorz Maksymow.

*Źródło: ks. Krzysztof Bielawny, Dzieje parafii Nawiady w latach 1397-2000

** Gromadzkie Rady Narodowe zostały utworzone na mocy ustawy z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ustawa ta likwidowała gminy, tworząc w ich miejsce gromady jako najniższe jednostki podziału terytorialnego kraju. Na czele gromady stała Gromadzka Radą Narodowa jako organ władzy państwowej. Jej organem wykonawczym było prezydium, w którego skład wchodził przewodniczący, wice-przewodniczący, sekretarz oraz dwóch członków.

 

 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij