10 lipca 2020 roku na XXIV sesji rady miejskiej 12 radnych zagłosowało za podwyższeniem swoich diet. Ostatnia uchwała rady w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługującym radnym pochodzi z 21 grudnia 2016,  postanowiliśmy więc spytać wszystkich 21 mrągowskich radnych, co wpłynęlo na ich decyzję.  

W poniedziałek 13 października zadaliśmy wszystkim mrągowskim radnym identyczne pytania:

1. Czy był/była Pan/Pani za podwyższeniem diet dla radnych?

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet?

3. Czy jest Pan/Pani za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego ma Pan/Pani takie zdanie w tej kwestii?

4. Co Pan/Pani zrobił/zrobiła jako radny/radna obecnej kadencji?

5. Jakie są Pana/Pani priorytety programowe w tej kadencji?

Na 21 radnych 5 osób odpowiedziało na pytania indywidualnie. Otrzymaliśmy także jedną odpowiedź w imieniu klubu radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej. Ponawialiśmy próbę kontaktu do reszty radnych, niestety ostatecznie radni nie zdecydowali się udzielić nam odpowiedzi.

Chcieliśmy w tym artykule pokazać pełny obraz sytuacji. Tym bardziej, że tak jak zwykle bywa nie wszystko jest tym, na co z pozoru wygląda, a sesje nie zawsze umożliwiają swobodne wypowiedzi wszystkim radnym. Stało się jednak inaczej. Niemniej jednak prezentujemy, jak obiecaliśmy, wypowiedzi tych radnych, którzy chcieli się wypowiedzieć. Aby umożliwić pełną swobodę wypowiedzi nie ingerowaliśmy w żaden sposób w poszczególne wypowiedzi, pisownia pozostaje oryginalna. Zachowujemy również chronologię, w której otrzymywaliśmy poszczególne odpowiedzi.

 
 Kamil Wojno (MIS): 

1. Czy był Pan za podwyższeniem diet dla radnych? 

Radnym, któremu najbardziej zależało na podwyżce jest bezrobotny radny Tarnowski Dominik i to jego zły wpływ determinuje działania grupy radnych skupionych wokół burmistrza.  Jestem zdecydowanym przeciwnikiem podwyższenia diet, ponieważ dieta nie jest uposażeniem rozumianym jako wynagrodzenie za pracę. Jest to rekompensata za koszty związane z pełnieniem mandatu. Uzasadnienie do uchwały jest bałamutne i ma jedynie na celu zatuszować chciwość m.in. radnego Tarnowskiego, który dodatkowo argumentuje, że z tytułu podwyżki diet radnym miasto poczyni oszczędności w budżecie.

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet? 

Diet nie należy podnosić bez względu na czas epidemii czy innych zdarzeń. Jestem radnym drugą kadencję i przez ponad 5 lat dieta w zupełności pokrywała moje koszty związane z pełnieniem mandatu radnego, a były to dojazdy ze jednostki wojskowej w Giżycku, dni wolne w pracy, a nawet kilkutygodniowy bezpłatny urlop na czas kampanii wyborczej. Pełnienie zaszczytnej funkcji radnego jest sposobem na pracę dla lokalnej  społeczności, a nie sposobem na zarabianie pieniędzy.

3. Czy jest Pan za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego ma Pan takie zdanie w tej kwestii? 

Komisja ETiZ jest bardzo dobrze pracującą komisją, która miała już pięć dodatkowych posiedzeń wyjazdowych m. in. w mrągowskich szkołach, klubie seniora. Postulaty oraz wnioski z tych spotkań już są zrealizowane i liczę, że dalsza praca komisji będzie korzystnie wpływała na zmianę naszego otoczenia w przyszłości. Celem likwidacji komisji nie są zarzuty merytoryczne. Powodem jest fakt, że większość radnych, którzy są członkami tej komisji nie do końca zgadza się z polityką prowadzoną przez burmistrza. Sama idea likwidacji komisji została ku naszemu zdumieniu zaprezentowana przez radnego Tarnowskiego, który został skrytykowany przez radnych za projekt uchwały podnoszący diety. Więc jest to forma zemsty. Liczę jednak na mądrość radnych skupionych wokół burmistrza, a są tam też wartościowi radni tacy jak Grzegorz Parda z PiS czy Daniel Jakubas z SLD. Przypomnę również, że radny Tarnowski będąc starostą oskarżony był przez pracownika PCPR, który pisał: „Na pierwsze krótkie wiadomości tekstowe Tarnowskiego zwyczajnie nie reagowałem, choć zapowiadał w nich otwarcie, cyt.: „Jeśli będzie trzeba PCPR zlikwiduję i powołam CPR – Poczytaj sobie Panie Kadrowcu Kodeks pracy, to się dowiesz, co to oznacza dla niechcianych etatów. ŻEGNAM!!!” (07.07.2008 r.).

Jak widać nie pierwszy raz wykorzystywana jest metoda wpływania na pracę innych, ale proszę być spokojnym, bo już wtedy nie przyniosła skutku. Dominik Tarnowski nie jest już starostą, a PCPR dalej z powodzeniem realizuje powierzone mu zadania.

4. Co Pan  zrobił jako radny obecnej kadencji? 

W obecnej kadencji jestem bardzo zadowolony z pracy w komisji edukacji, której praca przełożyła się na realne zmiany w mieście. Ponadto jestem członkiem zespołu koordynującego Mrągowski Budżet Obywatelski, który pozwala na realizację wielu inwestycji oraz działań miękkich. Wielkimi osiągnięciami w tej kadencji było zorganizowanie przeze mnie przy wsparciu władz miasta dwóch edycji biegu Tropem Wilczym 2019 i 2020, w których udział wzięło ponad 400 biegaczy i odwiedziło nas wielu zacnych gości takich jak np. senator Kopiczko z PiS. Organizacja biegu była również pomocą, którą staram się nieść dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Reszta działań związana jest z działalnością Stowarzyszenia „Patriotyczne Mrągowo” i są to np. organizacja miejskiej Wigilii 2018 i 2019. Warto nadmienić, że dzięki m.in. działaniom Patriotycznego Mrągowa już kilkunastu mieszkańców Mrągowa  zasiliło szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

5. Jakie są Pana priorytety programowe w tej kadencji

Jako cel nadrzędny stawiam sobie przywrócenie dobrej atmosfery na sesjach radny miasta. Niestety po zmianie przewodniczącego na Henryka Nikonora posiedzenia rady zmieniły się w negatywny sposób. Ale największą odpowiedzialność za to ponosi nie przewodniczący tylko radny Tarnowski, który dezorganizuje posiedzenia. Radny Wróbel kilkukrotnie policzył mu sytuacje, w których zabrał głos bez przyznania głosu. Na jednej sesji było to ponad 60 razy, na drugiej ponad 30. Przewodniczący organizuje pracę rady i powinien reagować na tego typu naruszenia. W tej kadencji po raz pierwszy słyszałem  przekleństwa na posiedzeniach. Padało to z ust p. Tarnowskiego w kierunku kobiet co jest skandalem i razi w dobre imię rady. Tak więc chcąc realizować rzeczy poważne najważniejsze jest przywrócić normalny poziom debaty, gdzie możemy mieć inne zdanie, ale darzymy się szacunkiem.  

Waldemar Cybul (MIS): 

1. Czy był/była Pan/Pani za podwyższeniem diet dla radnych?

Zdecydowanie NIE. Dieta radnego jest wyłącznie rekompensatą utraconych zarobków w przypadku radnych pracujących. Niestety inicjator tego projektu uchwały do tej grupy się nie zalicza. Nie możemy dopuszczać by dieta stawała się wypłatą dla osób zasiadający w radzie. Decydując się na kandydowanie powinniśmy mieć inne priorytety niż pieniądze z diety ale niektórzy chyba o tym zapomnieli.

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet?

Od kilku miesięcy słyszymy z ust pana Burmistrza o kryzysie który stał się przyczyną zablokowania działań związanych z Mrągowskim Budżetem Obywatelskim czy Szkolnym Budżetem Obywatelskim. Informacje o kryzysie w kasie miejskiej były również podstawą do unieważnienia przetargu na kolektory deszczowe. Skoro jest tak źle, to brak jest uzasadnionych podstaw do podniesienia jakichkolwiek uposażeń dla radnych. Wprowadzenie tej uchwały w tym terminie było doskonale zaplanowane. Wakacje, ostatni dzień kampanii prezydenckiej to tematy, które są w tym czasie ważniejsze dla ludzi niż podwyżka uposażeń dla radnych. Radni głosujący za ich przyjęciem liczą na to, że po wakacjach temat sam przycichnie i ludzie zajęci nowym rokiem szkolnym o tym zapomną.

3. Czy jest Pan za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego ma Pan takie zdanie w tej kwestii?

Oczywiście że NIE. Jest to jedna z najważniejszych komisji w Radzie Miejskiej. Swym zakresem komisja obejmuje tematy związane ze sportem, kulturą, edukacją i zdrowiem publicznym.

Jako członkowie tej komisji doskonale wiemy, że temat jej likwidacji to tzw. „zasłona dymna”. Radny Tarnowski argumentuje jej likwidację „słabą jakością pracy”, chociaż sam w tej komisji nie pracuje. Drugi argument to uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostaną w budżecie by przeznaczyć je na podwyżki. Może zatem zlikwidować wszystkie komisje by zwiększyć te oszczędności?

Wiemy doskonale, o czym sam radny Tarnowski powiedział, że to jedyna komisja, w której większość radnych jest z grupy niepopierającej Burmistrza i opiniuje negatywnie niektóre uchwały.

Ale jako członkowie tej komisji wiemy, że na dzień dzisiejszym jest wiele spraw, które należy pilnie rozwiązać. Do tych tematów należą między innymi: zarządzanie infrastrukturą sportową w Mrągowie, sprawa Młodzieżowego Domu Kultury, sprawy oświaty i niedobory w dofinansowaniu z subwencji oświatowych. To tymi tematami powinna zająć się cała Rada Miejska. Ale niestety większości radnych skupia się na walce o stołki i podwyższaniem uposażenia a nie rozwiązywaniem faktycznych problemów.

4. Co Pan zrobił jako radny obecnej kadencji?

Wspólnie z radnymi MIS Mrągowo udało się nam uruchomić w naszym mieście aplikację BLISKO, która jest doskonałym narzędziem promocyjnym informującym mieszkańców oraz turystów o wydarzeniach i działaniach odbywających się w Mrągowie. Jako klub radnych MIS złożyliśmy wnioski do budżetu związane z nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi na osiedlu Mazurskim. W trakcie głównej fali epidemii ze swoich diet zakupiliśmy pralko-suszarkę dla ratowników z mrągowskiego SOR. Ponadto jest to praca nad projektami przygotowywanymi przez UM oraz bieżąca praca z mieszkańcami, którzy zwracają się z pytaniami a my jaki klub przekazujemy je w formie interpelacji czy zapytań.

5. Jakie są Pana priorytety programowe w tej kadencji?

Spraw i tematów, które wymagają poprawy lub rozwiązania jest wiele. Jako radny, w tej kadencji chciałbym doprowadzić do rozwiązania spraw związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową w naszym mieście. Mam na myśli stworzenie jednego operatora miejskiego, który byłby zarządca całej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Kolejnym tematem, który wymaga rozwiązania, to  sprawa funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury. Inne tematy to między innymi zakończenie inwestycji w szkołach zarządzanych przez miasto oraz rozpoczęcie inwestycji dotyczącej nowego przedszkola z oddziałami żłobkowymi na osiedlu Mazurskim. Mam nadzieję, że Burmistrz i jego grupa radnych przychyli się do proponowanych rozwiązań.

Robert Wróbel (MIS): 

1. Czy był Pan za podwyższeniem diet dla radnych?

Absolutnie NIE. Dieta, którą radny otrzymuje nie jest wynagrodzeniem, jak część radnych uważa, ale rekompensatą za utracone przychody. A utracenie przychodów możliwe jest właściwie tylko w jednym przypadku, gdy jako pracownik muszę zgłosić wyjście prywatne u pracodawcy, by uczestniczyć w pracach rady. Szkoda, że o tym zapomnieli emeryci oraz jeden „wiecznie bezrobotny” radny. Mowa oczywiście o pomysłodawcy podwyżek, czyli radnym Tarnowskim.

Nie chodzi mi nawet o to, że w 2020 r. oczekujemy zmniejszenia wpływów finansowych do budżetu miasta, ale o zwykłą ludzką przyzwoitość.

Kilka miesięcy temu, pełniąc funkcję radnego brałem udział w delegacji do naszego miasta partnerskiego Grünberg w Niemczech. Mimo, że mogłem to jednak nie pobrałem delegacji, bo uważałem, że właśnie koszty mojego pobytu w pełni pokryje dieta. A koszty te były właśnie związane z pełnieniem mandatu. Tak jak ja, uczynił wtedy jeszcze radny Cybul. Nasz pobyt finansowaliśmy sami. Byliśmy jednak jedyni z kilkuosobowej delegacji, którzy tak uczynili! To pokazuje praktycznie, że z naszej strony to nie pustosłowie, ale faktyczne stanowisko.

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet?

Jest wiele powodów by nie podnosić diety. Oczywiście prognozowane zmniejszenie wpływów do budżetu miasta w tym roku. Przecież Pan Burmistrz tłumacząc unieważnienie przetargu na kolektory, a to była najważniejsza inwestycja w mieście na najbliższe kilkadziesiąt lat, tłumaczył to właśnie nadchodzącym kryzysem! Łącznie obciążenie budżetu miasta podwyżką to ok. 90 tys. zł rocznie. Te pieniądze można było sensowniej przeznaczyć, zwłaszcza że obcinamy w br. wysokość finansowania Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego z 400 tys. do zaledwie 100 tys.

Najważniejszy jednak powód jest taki, że dotychczasowa wysokość diety po prostu wystarcza i spełnia swoją funkcję, czyli rekompensuje utracone przychody.

Ja osobiście zgłaszam wyjście prywatne u pracodawcy, by uczestniczyć w pracach komisji czy sesjach Rady jedynie z kilku godzin w miesiącu. Większość prac odbywa się przecież w późnych godzinach popołudniowych, gdy po prostu nie pracuje się zawodowo!

Czytanie uchwał, zarządzeń, ustaw, czy branie odpowiedzialności podczas głosowań NIE PODLEGA REKOMPENSACIE! Niektórzy radni, zwłaszcza Ci mało pracujący zawodowo, uczynili sobie z mandatu radnego stałe źródło dochodu! W moim mniemaniu to objaw zwyczajnej pazerności.

3. Czy jest Pan za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego ma Pan takie zdanie w tej kwestii?

Ze zdziwieniem usłyszałem od radnego Tarnowskiego podczas XXIV Sesji Rady w dniu 10.07 o takim pomyśle! Jestem Przewodniczącym tej komisji, więc pozwoli Pan, że trochę dłużej odniosę się do tego pytania.

Po pierwsze to Przewodniczący Rady Nikonor nadzoruje pracę Rady i Komisji, ale widać po tej wypowiedzi, że chyba już na niewiele spraw ma wpływ. Powinniśmy jednak dla przyzwoitości o ewentualnych planach „reform” usłyszeć to właśnie od niego, a już honorowo by było, by takie zmiany najpierw konsultować. Radny Tarnowski umotywował takie plany słabą pracą Komisji i głosowaniem przeciwko mrągowskiemu obozowi władzy. Nie są to więc argumenty rzeczowe, a jedynie propaganda, manipulacja nie poparta faktami oraz zwyczajna zemsta.

O tym czym zajmowała się Komisja w 2019 roku można zresztą przeczytać na stronie:

https://mis.mragowo.pl/511/czym-zajmowala-sie-komisja-edukacji-kultury-turystyki-i-zdrowia-w-2019-r

Co ciekawe sprawozdanie z tej Komisji, jako jedynej, mogą mieszkańcy znaleźć w internecie. Ja nie boję się upubliczniać efektów pracy. Krótko podsumowując:  Komisja odbyła 16 posiedzeń, z czego 4 miały charakter wyjazdowy tzn. odbywały się w różnych instytucjach miejskich. W odróżnieniu od innych Komisji nie bałem się pokazać frekwencji radnych, a była ona wysoka i wyniosła 85,9%. W przypadku ewentualnej likwidacji  komisji nie ma więc argumentów merytorycznych.

Moim zdaniem pomysł w obozie władzy pojawił się właśnie dlatego, że większość członków Komisji ma swoje zdanie i nie waha się dopytywać, gdy jakieś działania Urzędu są niejasne. W zeszłym roku zajmowaliśmy się rozmawiając z pracownikami sprawami m in. Młodzieżowego Domu Kultury, Centrum Kultury i Turystyki, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Rady Seniora. Komisja wyraziła też negatywną opinię w  sprawie  projektu  budżetu  Gminy Miasto Mrągowo na  2020 r.

W roku bieżącym mamy w planie sprawy związane z m. in.: Środowiskowym  Domem Samopomocy, Przedszkolem nr 2 "Bajka", promocją turystyczną, działalnością Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej, zarządzaniem sportem. Wydaje mi się, że problemem jest właśnie nadaktywność Komisji Edukacja w porównaniu z poprzednią kadencją i pracami innych Komisji obecnie. Ewentualne plany likwidacji na pewno nie są związane z pozytywną reformą. Być może też problemem jest moja osoba. Pozostałem obecnie jedynym radnym związanym zawodowo z Urzędem Miasta, który ma swoje zdanie i realizuje mandat radnego zgodnie ze swoim sumieniem. Inni w mojej sytuacji nie wykazali się asertywnością. W mniemaniu pomysłodawców ma więc to być jakaś forma kary, czy też „zmuszenia” do zdyscyplinowania.

Wydaje mi się, że podobny cel miałaby ewentualna niesprecyzowana „restrukturyzacja” Mrągowskiego Centrum Informacji Turystycznej, której jestem kierownikiem. Mimo ciągłego niedofinansowania, jest to instytucja wielokrotnie nagradzana na poziomie krajowym. 

4. Co Pan zrobił  jako radny obecnej kadencji?

Jestem Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia. Koordynuje jej pracę. Jestem także Przewodniczącym Kluby Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. W zeszłym roku, gdy jeszcze bezpośrednio po wyborach Pan Burmistrz miał kredyt zaufania ze strony Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, udało się wprowadzić aplikację „Blisko”, czyli bezpłatny komunikator dla mieszkańców, dzięki któremu każdy może się dowiedzieć co się aktualnie dzieje w Mrągowie. Ponadto Miasto realizuje mój pomysł na Mrągowski Budżet Turystyczny, dzięki któremu powinna wzrosnąć wysokość ściąganej opłaty klimatycznej od turystów. Niestety realizacja tego projektu ze strony Urzędu pozostawia wiele do życzenia. W programie wyborczym MIS ważną rolę odgrywały przedszkola i budownictwo mieszkaniowe. Myślę, że tegoroczne remonty przedszkoli czy plany przygotowania na os. Nikutowo i Mazurskim terenów pod budownictwo mieszkaniowe są wynikiem naszych zeszłorocznych rozmów z Panem Burmistrzem.

Mrągowska Inicjatywa Społeczna nie jest częścią obecnego obozu władzy, więc nie możemy realizować naszego programu wyborczego. O to jednak warto spytać radnych z koalicji rządzącej.

Niestety Pan Burmistrz ma ciężki charakter, raczej nie skory do rzeczowej współpracy. Mam nadzieję, że wnioski z pracy Komisji Edukacji odnośnie funkcjonowania rożnych obszarów w mieście, a potem wnioski do przyszłorocznego budżetu znajdą u Pana Burmistrza zrozumienie. Poza tym zwracamy uwagę Panu Burmistrzowi na różne aspekty z życia naszego miasta w formie interpelacji.

5. Jakie są Pana priorytety programowe w tej kadencji?

Przez wiele lat byłem prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz już krócej Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej. Interesuje mnie więc współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi. Obecnie ta współpraca ogranicza się wyłącznie do skopiowania co roku Programu Współpracy i przeznaczeniu kilku organizacjom dofinansowania. Nie widzę natomiast chęci ze strony Urzędu rozwijania organizacji w naszym mieście, tak by były coraz silniejsze. Chciałbym to zmienić, zwłaszcza że powstało przecież Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej, które niestety tym się nie zajmuje.

Drugim obszarem jest oczywiście turystyka. Myślę, że mam tu spore doświadczenie, bo przez ostatnie 12 lat byłem członkiem zarządów wielu organizacji turystycznych o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Niestety kompleksowe pomysły z 2019 roku nie są obecnie realizowane. Chciałbym by Mrągowo miało w końcu promocję turystyczną z prawdziwego zdarzenia, to znaczy byśmy aktywnie, we współpracy z branżą turystyczną naszego miasta podchodzili do spraw marketingu. Obecnie dominuje podejście pasywne, polegające na odpowiadaniu na potrzeby różnych stacji telewizyjnych i radiowych. Oczywiście trzeba to wykorzystywać, ale tak jak w przypadku tematu wcześniejszego brak aktywnego podejścia. Mam nadzieję to zmienić.

Kolejny obszar bardzo ważny dla mnie jest bardzo kompleksowy, bo dotyczy mrągowskiego śródmieścia. W programie Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej sprawa działań podnoszących atrakcyjność centrum, jeśli chodzi o sprawy podniesienia estetyki, atrakcyjności gospodarczej, kulturalnej, podniesienia zaangażowania mieszkańców itd. była bardzo ważna. Moim zdaniem pozytywne zmiany w śródmieściu mogą rozwiązać wiele problemów, ale trzeba do nich podejść aktywnie. Dobrym przykładem niech będzie dla nas Łódź, gdzie miasto m. in. pomaga mieszkańcom na rożne sposoby by poprawić atrakcyjność śródmieścia, np. pomagając pisać wnioski do konserwatora zabytków czy dofinansowując rewitalizację fasad. Przypatrzmy się jak wyglądają ul. Mickiewicza, 8 Maja, Mazurska czy targowisko miejskie. Dlatego jestem oburzony unieważnieniem przez Pana Burmistrza przetargu na budowę kolektorów. Sprawa jest bowiem kluczowa dla modernizacji mrągowskiego śródmieścia, jak zresztą dla całego miasta. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że jednak jest szansa na realizację tego projektu w późniejszym terminie. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz po raz drugi nie zmarnuje takiej szansy na rozwój!

W imieniu radnych: Jakuba i Tomasza Doraczyńskich, Tadeusza Orzoła oraz Otoli Siemieniec, tworzących Klub Radnych Mrągowska Wspólnota Samorządowa,  odpowiedzi przedstawił Jakub Doraczyński

1. Czy byłi Państwo za podwyższeniem diet dla radnych?

Od momentu w którym poznaliśmy zgłoszony przez grupę radnych, projekt uchwały dotyczący podniesienia diet, nasze stanowisko jest niezmienne i jednoznaczne. Potwierdzeniem tego stanowiska było głosownie na sesji RM w dniu 10.07 br. Radni klubu Mrągowska Wspólnota Samorządowa obecni na sesji głosowali przeciw przyjęciu uchwały.

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet?

Argumentów przeciw podnoszeniu diet w obecnym czasie jest kilka. Pierwszy jest oczywisty i dotyczy potrzeby ograniczania wydatków budżetowych w związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa. Od dłuższego czasu słyszymy od Burmistrza, na sesjach RM, że potrzebne są oszczędności. Inicjatywa podwyższenia diet wyszła wprawdzie od grupy radnych tworzących koalicję większościową w Radzie Miejskiej, ale trudno sobie wyobrazić, że nie była ona konsultowana z Burmistrzem. Opinii Burmistrza na temat tego czy Mrągowo stać w ogóle w obecnej sytuacji na podwyżkę diet i skąd zostaną przesunięte środki na ten cel, niestety nie usłyszeliśmy. W między czasie otrzymaliśmy do konsultacji projekt regulaminu Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, w którym ogranicza się środki, na cały budżet, jedynie do 100 000 zł.

Kolejną kwestią jest pytanie czy nam radnym należą się diety. Chciałby się przytoczyć powiedzenie: jaka praca, taka płaca. Naszym zdaniem wielu radnych nie przygotowuje się należycie do sesji, przez co nie ma własnego zdania. Przykładem obrazującym przebieg większości posiedzeń jest niedawna sesja absolutoryjna. Grono radnych, którzy biorą czynny udział w dyskusji, jest ograniczone i praktycznie niezmienne.

Na koniec pragniemy przypomnieć treść ślubowania, które każdy radny składał na pierwszej sesji:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

W treści ślubowania być może przez pomyłkę pominięto kwestie finansowe.

3. Czy są Państwo za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego mają Pańśtwo takie zdanie w tej kwestii?

Jesteśmy przeciwni likwidacji Komisji  Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia ponieważ jest to działanie czysto instrumentalne bez merytorycznego uzasadnienia. Pozytywnie oceniamy jej pracę, jest to najbardziej rozległa tematycznie komisja. Wygląda na to, że jej największą wadą jest fakt, że jest jedyna Komisja której Przewodniczącym nie jest członek tzw. grupy trzymającej władzę. Zdarza się że ta Komisja negatywnie opiniuje projekty niektórych uchwał co nie jest mile widziane przez Burmistrza i jego radnych. Jest to kolejna koniunkturalna zmiana Statutu Miasta, nie wynikająca z głębszej analizy, a będąca odpowiedzią na bieżącą sytuację i formą wywołania nacisku na radnych, którzy zadają niewygodne dla Władz pytania.

4. Co Państwo zrobili w obecnej kadencji?

Staramy się być blisko Mieszkańców dlatego najbardziej cieszymy się z uruchomienie stałych dyżurów radnych. Już od  września wznawiamy dyżury w pełnym zakresie, o szczegółach będziemy informowali w naszych mediach społecznościowych. Jako Klub przygotowaliśmy m.in. uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miasta. Zmiana dotyczyła wprowadzenia do porządku obrad punktu Interpelacje i  zapytania radnych oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Mrągowo. Złożyliśmy także kilkadziesiąt interpelacji i zapytań w wielu istotnych dla Mieszkańców sprawach, chociażby: wykorzystywania samochodu służbowego, problemów z wstrzymaniem inwestycji mieszkaniowej na ul. Oficerskiej czy inwestycji budowy głównych kolektorów deszczowych. Radni naszego Klubu byli także pomysłodawcami dwóch projektów Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, które zakwalifikowały się do realizacji. Jest to jedynie wycinek ze wszystkich naszych działań, nasze zaangażowanie w sprawy Miasta są widoczne na  sesjach Rady Miejskiej.

5. Jakie są Państwa priorytety programowe w tej kadencji?

Na dzień dzisiejszy naszym priorytetem jest doprowadzenie do realizacji, odkładanej w czasie, inwestycji: „Budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta Mrągowo”.  Nieustannie deklarujemy pełną współpracę i pomoc aby przeprowadzić tą strategiczną dla Miasta inwestycję. Niestety, wiedza i doświadczenie naszych radnych wydają się być dla Władz Miasta niewystarczające.

Magdalena Lewkowicz:

Byłam przeciwko podwyżkom. Jestem przeciw likwidacji komisji, bo to bardzo istotna komisja która działa w terenie a nie tylko w urzędzie. Odwiedziła i zainteresowała się m.in. działalnością i potrzebami MDK, Szkoły Podstawowej nr 1, Klubu Seniora. W tej kadencji byłam do dyspozycji mieszkańców pod telefonem i zgłaszałam na bieżąco ich potrzeby min przystanki autobusowe, podjazd dla matek z wózkami. Byłam pomysłodawczynią kaczkomatów, opracowałam miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, udzielałam wsparcia opiekunom społecznym zwierząt wolnozyjących, udzielałam wsparcia finansowego osobom potrzebującym w tym paczki dla osób starszych i kombatantów, dzieciom niepełnosprawnym, wspolzakupilam pralkosuszarke dla sor w czasie pandemii, i szereg interpelacji z klubem radnych MIS.

Priorytety :prawa zwierząt, rozwój kultury, edukacji, turystyki w oparciu o historię regionu, ochrona środowiska

Agnieszka Pytel (MIS):

1. Czy była Pani za podwyższeniem diet dla radnych?

Nie, nie głosowałam za podniesieniem wysokości diety dla radnych.

2. Dlaczego należy/nie należy podnosić w tym momencie diet?

Nie należy podnosić wysokości diety. Uważam, że dieta radnego nie jest wynagrodzeniem czy świadczeniem, nie podlega  podwyżce czy waloryzacji. To pensja czy emerytura radnego jest dochodem, służącym do utrzymania się. Dieta radnego to nie jest dodatkowe wynagrodzenie. Jestem przeciwna podwyżce diety również dlatego, że w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej wielu mieszkańców Mrągowa, którzy stracili pracę czy pracują za najniższe wynagrodzenie, pobieranie przez radnych diety w wysokości ponad 1500zł, jest po prostu nieuczciwe.

3.Czy jest Pani za likwidacją Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia? Dlaczego ma Pani takie zdanie w tej kwestii?

Jestem przeciwna likwidacji Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Zdrowia ponieważ nie przemawiają za tym żadne konkretne argumenty, ale widzimisię pewnej grupy radnych. Zdarzało się, że powyższa Komisja nie wydała pozytywnej opinii na temat projektów pewnych uchwał, ale mamy demokrację i radni mają prawo z pewnymi projektami się nie zgadzać. Tym bardziej, że potem, na sesjach  dyskusja, dopytanie jest utrudnione lub niemożliwe. 

4. Co Pani zrobiła jako rradna obecnej kadencji?

Radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, w tym ja, pracują zespołowo i wynikiem naszej pracy jest na przykład::

  • Złożenie wniosku do budżetu  miasta na rok 2020 o budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi na Osiedlu Mazurskim
  • Zakup pralko-suszarki dla mrągowskiego SOR-u
  • Złożenie wielu interpelacji dotyczących bieżących spraw mieszkańców Mrągowa
  • Wprowadzenie aplikacji „Bliska”

5. Jakie są Pani priorytety programowe w tej kadencji?

a) stworzenie przedszkola z oddziałami żłobkowymi

b) uregulowanie sprawy Młodzieżowego  Domu Kultury, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, dzieci i nauczycieli.

Słowa kluczowe:
Mrągowo rada miejska radni sesja podwyżki diety 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij