Trwają wykopaliska archeologiczne w Wólce Prusinowskiej koło Piecek prowadzone przez fundację Terra Desolata. Odnalezione cmentarzysko zostało założone przez ludność związaną z wyróżnioną przez archeologów grupą olsztyńską. Położone jest na północno-wschodnim, wysokim brzegu jeziora Wielki Zyzdrój.

Pierwsze badania na stanowisku prowadzili na przełomie XIX i XX w. pruscy archeolodzy: P. Hollack i F.E. Peiser. Znaleziono wówczas co najmniej 179 grobów.

Zmarli pochowani na cmentarzysku zostali poddani ciałopaleniu, a następnie ich prochy zostały złożone do ziemi w naczyniach (popielnicach) lub bezpośrednio do jamy grobowej. Stanowisko należy określić jako bogate. Znaleziono na nim m.in. charakterystyczne popielnice okienkowe, a wśród wyposażenia znajdowały się zapinki: podkowiaste, tarczowate, w kształcie ptaków. Niektóre z nich zdobione były emalią.Odkryte przedmioty wskazują na kontakty, które utrzymywała ludność bałtyjska z regionem nadreńskim.

- Na południe powiatu mrągowskiego po raz pierwszy przyjechaliśmy w poszukiwaniu archiwalnego cmentarzyska w Mojtynach, gm. Piecki. Było ono badane przeszło 110 lat temu przez archeologów niemieckich. W czasie II wojny światowej zabytki z tych wykopalisk zaginęły. Dzisiaj znana jest jedynie przybliżona lokalizacja tej nekropoli. My podjęliśmy kolejną próbę odnalezienia tego użytkowanego w II i III w. po Chr. cmentarzyska. Wiosną 2017 roku, podczas poszukiwań wspomnianej nekropoli poznaliśmy lokalnego miłośnika historii Marcina Laska. Wskazał on nam miejsce nad jeziorem Zyzdrój Wielki, gdzie znalazł kilka przedmiotów, które mogły być zabytkami archeologicznymi. Kilka tygodni później przeprowadziliśmy tam powierzchniowe badania weryfikacyjne, następnie wykopaliska. Okazało się, że jest to archiwalne stanowisko, badane na przełomie XIX i XX w. - cmentarzysko w Wólce Prusinowskiej. Jest ono o tyle ważne, iż użytkowane było — być może — jeszcze na początku wczesnego średniowiecza — okresie słabo poznanym na Mazurach – wspominała początki badań na naszym portalu Iwona Lewoc z fundacji Terra Desolata.

fot. Terra Desolata

Zabytki znalezione w Wólce Prusinowskiej mają bardzo duże znaczenie dla ustalenia obrazu dziejów późnego okresu wędrówek ludów. Wciąż jest to w archeologii okres słabo rozpoznany. Być może cmentarzysko funkcjonowało jeszcze w początkach wczesnego średniowiecza. Burzy to jednocześnie tezę o regresie ludności mazurskiej w tym czasie. Społeczność rozwijała się i utrzymywała szerokie kontakty z sąsiednimi ludami.

Pomimo tak dużego znaczenia stanowiska w Wólce Prusinowskiej, znalezione materiały są dzisiaj niedostępne. Po zakończeniu badań zostały złożone w siedzibie królewieckiego ośrodka naukowego – Prussia-Museum, które zniszczono podczas II wojny światowej, wraz ze znajdującymi się w nim zbiorami. Zabytki z wykopalisk pruskich archeologów nie doczekały się kompleksowego opracowania; znamy je dziś jedynie z kilku wzmianek i nielicznych rysunków w niemieckich publikacjach.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij