Radni na XVII sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęli uchwały wspierające lokalne inwestycje w ramach grantów sołeckich oraz dotacji w konkursie "Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla". Sołectwa Zyndaki, Warpuny i Wierzbowo z dofinansowaniami!

- Budowanie infrastruktury to zadanie własne gmin, my jako samorząd województwa wspieramy oddolne inicjatywy i inspirujemy wsie i sołectwa do aktywności – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Obydwa konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a wartość zakładanych inwestycji wielokrotnie przekroczyła pulę środków na nie przeznaczonych.

Pieniądze wykorzystane zostaną na różnorodne zadania. Łączna kwota dofinansowania to prawie 750 tysięcy złotych.

Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowany jest w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych w gminach służy modernizacji terenów wiejskich oraz przyczynia się do zwiększenia poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach. Ideą przedsięwzięcia jest również budowanie kapitału społecznego oraz kształtowanie optymalnej infrastruktury rozwoju zgodnie z zapisami celu strategicznego "Mocne fundamenty" Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Do udzielenia dotacji celowych rekomendowanych jest 36 zadań inwestycyjnych. Wśród wysoko ocenionych wniosków znalazło się sołectwo Zyndaki, które na "Ziołową Przystań" otrzymają 14 505 zł oraz sołectwo Warpuny - dotacja 14 968 zł na "Miodową Strefę Relaksu".


 

fot. Urząd Marszałkowski

Z kolei konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowany jest od 2006 r. w oparciu o środki finansowe zabezpieczone w budżecie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem zadań własnych gminy wybranych w ramach konkursu jest: poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Dofinansowanie otrzymują zadania zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach biorących udział w inicjatywie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć... ”

Do dofinansowania rekomendowanych jest 13 inwestycji. Dwadzieścia zadań pozytywnie ocenionych nie uzyskuje pomocy finansowej ze względu na wyczerpanie puli przeznaczonej na konkurs. Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia. Wśród dofinansowanych zadań znalazła się budowa przystanku z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wierzbowo. 

- Doceniamy zaangażowanie lokalnych społeczności i chcemy ją wspierać w realizacji ich planów i potrzeb. „Granty sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin i sołectw co świadczy o dużym zaangażowaniu ale i kreatywności mieszkańców gmin w województwie warmińsko-mazurskim. Cieszę się, że i tym razem możemy dołożyć małą cegiełkę do realizacji gminnych i sołeckich inwestycji – powiedziała Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku.

fot. Urząd Marszałkowski

 
 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij