Na szlakach wodnych obowiązują przepisy, których przestrzeganie jest niezbędne do bezpiecznego wypoczynku. Co warto wiedzieć by bezpiecznie podróżować szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich?

Policyjna kontrola. Na jaki sprzęt pływający potrzebujesz uprawnień?

Skuter czy inny sprzęt do rekreacji o mocy silnika do 10 kW

W ramach pełnionych służb na Wielkich Jeziorach Mazurskich policjanci, kontrolując jednostki o napędzie mechanicznym używanych do uprawiania sportu lub rekreacji o małej mocy silnika do 10 KW, sprawdzają wymagane wyposażenie oraz stan trzeźwości. Na te jednostki pływające nie są wymagane uprawnienia do pływania czy dokumenty rejestracyjne. Niezbędna jest między innymi podstawowa wiedza zawarta w Ustawie o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000r. oraz wiedza z zakresu przepisów żeglugowych obowiązujących na jeziorach objętych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, zwłaszcza znajomość znaków i sygnałów żeglugowych, zasad pierwszeństwa drogi. Ponadto wskazana jest znajomość Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

Moc silnika powyżej 10 kW oraz łodzie żaglowe o długości kadłuba powyżej 7,5m

W czasie kontroli jednostek pływających o napędzie mechanicznym o mocy silnika powyżej 10 kW oraz łodzi żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5m wymaga się posiadania dokumentu kwalifikacyjnego wydanego przez właściwy polski związek sportowy.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa, że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

 1. żeglarza jachtowego;

 2. sternika motorowodnego;

Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

12-metrowy statek lub silnik o mocy większej niż 15 kW

Jak stanowi Ustawa o żegludze śródlądowej  z dn. 21 grudnia 2000r. w przypadku kierowania statkiem używanym do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12m lub o napędzie mechanicznym o mocy silnika większej niż 15kW, statek podlega wpisowi do rejestru statków. W tych przypadkach w czasie dokonywanej kontroli jednostek pływających przez policję czy Inspektora Nadzoru nad Żeglugą wymagany będzie dokument rejestracyjny.

Jeśli pływasz tzw. hausbotem czy statkiem morskim na śródlądowych drogach wodnych

Należy nadmienić, że statki używane do połowu ryb bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości przekraczającej 20m2 lub o napędzie mechanicznym o mocy do 20kW sprawy rejestracji tych statków regulują odrębne przepisy. Jak stanowi przepis z Ustawy o żegludze śródlądowej na jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i długości kadłuba 13m (tak zwane „Hausboty”) , których prędkość jest ograniczona konstrukcyjnie do 15km/h nie są wymagane uprawnienia. Wymagane jest natomiast przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu.

W przypadku kierowania statkiem o napędzie mechanicznym używanym do uprawiania sportu lub rekreacji o mocy silnika powyżej 75kW oprócz uprawnień, dokumentu rejestracyjnego, wymagany jest również dokument bezpieczeństwa statku w postaci uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.

W przypadku statków morskich przebywających czasowo na śródlądowych drogach wodnych wymagane są uprawnienia oraz dokument bezpieczeństwa statku.

Wyposażenie na łodzi, statku – kapoki, gaśnice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa przy uprawnianiu turystyki wodnej, statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku. W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa, powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających (mówimy tu o kajakach, rowerach wodnych, łodziach wędkarskich itp.).

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej statek powinien być wyposażony w odpowiednie gaśnice w liczbie określonej w zależności od wielkości statku, przeznaczenia, mocy urządzeń napędowych. Tych wymagań nie stosuje się do statków przeznaczonych wyłącznie do uprawnia sportu lub rekreacji o długości kadłuba nie przekraczającej 3,5m oraz statków bez napędu mechanicznego.

Wypoczywasz na wodzie, pływasz łodzią, po prostu bądź trzeźwy

Jeśli sternik podczas kontroli ma 0,2 – 0,5 promila – odpowiada na zasadzie art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli powyżej 0,5 promila – odpowiedzialność na zasadzie art. 178 A kodeksu karnego za przestępstwo.

Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa wypoczywających

- kapoki

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – statek powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub dokumencie bezpieczeństwa statku.

W przypadku, gdy statek nie posiada dokumentu rejestracyjnego lub dokumentu bezpieczeństwa (uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej), powinien być wyposażony w środki bezpieczeństwa w liczbie odpowiadającej liczbie osób na nim przebywających.

Za brak kapoków można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 20 – 500 zł (na podstawie art. 62 pkt 2 ustawy o żegludze śródlądowej).

- nie mniej niż 100 metrów od plaży, portu

Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów, wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno – wypoczynkowych.

Zakaz obowiązuje od 1 maja do 30 września każdego roku. Jego złamanie to koszt od 20 do 500 złotych.

- ratownik może żądać opuszczenia plaży przez osobę nietrzeźwą

Na odpowiedzialność naraża się również osoba, która nie stosuje się do polecenia osoby zarządzającemu obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby (np. ratownik na kąpielisku) i wchodzi na obszar wodny lub odmawia opuszczenia takiego obszaru (np. kąpieliska) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Grozi za to wykroczenie mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

Policyjni wodniacy na plażach

Na plażach miejskich także można spotkać policyjne patrole wodne, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów.

Numery alarmowe

Numer alarmowy MOPR - 984 działający w powiecie węgorzewskim, giżyckim, mrągowskim, piskim i iławskim.

Numerze ratunkowy nad wodą – 601 100 100.

Warto skorzystać z bezpłatnej aplikacji pn. „RATUNEK”, która jest przystosowana do niesienia pomocy na wodzie i w górach, a dokładność namierzenia rozmówcy jest od 3 do 20 metrów.

Nie lekceważ Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej

 

Przypominamy!  o obowiązującej Uchwale Nr VII/30/03 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26.03.2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na akwenach powiatu mrągowskiego.

Zakaz obowiązuje na następujących akwenach:

 1. stanowiących lub wchodzących w skład rezerwatów zgodnie z art. 15 pkt 1 ust. 21 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z póź. zm.):
  • Pierwos                    gm. Piecki
  • Krutyńskie              gm. Piecki
  • Krutynia                   gm. Piecki
  • Gardyńskie             gm. Mikołajki
  • Lisunie                      gm. Mikołajki
  • Malinówka              gm. Mikołajki
  • Łuknajno                 gm. Mikołajki
 2. ustanowione Uchwałą Rady Powiatu Mrągowskiego nr VII/30/2003 z dn. 26.03.2003r. z póź. zm. (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2003r. nr 69 poz. 1008 z póź. zm.):
  • Zyndackie              gm. Sorkwity
  • Jełmuń                    gm. Sorkwity (w granicach powiatu mrągowskiego) 
  • Warpuńskie           gm. Sorkwity
  • Probarskie             gm. Mrągowo
  • Sarż                           gm. Mrągowo
  • J. Juksty                  gm. Mrągowo
  • J. Lampackie         gm. Sorkwity
  • J. Lampasz             gm. Sorkwity
  • rz. Sobiepanka     gm. Mrągowo
  • J. Kujno                    gm. Mrągowo
  • J. Dłużec                  gm. Piecki
  • J. Białe z Zat. Kąt Macharski                    gm. Piecki
  • J. Gant                      gm. Piecki
  • rz. Babięcka Struga                 gm. Piecki
  • J. Zyzdrój Wielki  gm. Piecki (w granicach powiatu mrągowskiego)
  • J. Piłakno                gm. Sorkwity
  • J. Gielądzkie          gm. Sorkwity
  • J.Salęt                    gm. Mrągowo
  • J. Inulec                    gm. Mikołajki
  • J.Głębokie               gm. Mikołajki
  • J. Płociczno            gm. Mikołajki
  • J. Jorzec                   gm. Mikołajki
  • J. Zełwążek             gm. Mikołajki
  • J. Nawiady               gm. Piecki
  • J. Wągiel                   gm. Piecki/Mrągowo
 3. wchodzących w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego (nie dotyczy J. Śniardwy– bez J. Kaczerajno i Zat. Łuknańskiej oraz J. Bełdany- bez Zat. Iznockiej i Zat. Wygryńskiej) zgodnie z rozporządzeniem nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 742-14-58.

Osoby niestosujące się do Uchwały popełniają wykroczenie. W konsekwencji, na podstawie art. 338 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska grozi za to kara grzywny do 5000 złotych.

źródło: policja

 

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij