Budextan Oficerska

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w czwartek (28 maja) umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo. Zadanie w terminie 36 miesięcy zrealizuje firma PORR S.A. za prawie 625,9 mln zł.

Dalsze działania 

W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy tej drogi, czyli odcinka Mrągowo - Orzysz - Ełk. GDDKiA kończy opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po zaakceptowaniu opracowań przez ZOPI, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Przed posiedzeniami Zespołu i Komisji odbędzie się także Mazurska Debata Drogowa, która jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty zorganizowania regionalnej dyskusji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Debata online została zaplanowana na połowę czerwca – o szczegóły mają zostać podane wkrótce.

Przypomnijmy, że poprzednie postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.