11 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Miejski w Mrągowie poinformował, że lokal usytuowany na parterze pod sceną amfiteatru ma zostać przekazany w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności statutowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Czy to oznacza koniec działalności restauracji Festival Cafe? 

O lokalu przy Jaszczurczej Górze 10 zrobiło się głośno już na początku ubiegłego roku, kiedy burmistrz Mrągowa ogłosił w mediach społecznościowych wielkie zmiany. Pod koniec stycznia rozstrzygnięto przetarg na wynajem lokalu gastronomicznego pod amfiteatrem. W szranki stanęło dwóch oferentów – zwycięzca zaproponował niemal 50 tys. złotych miesięcznego czynszu. Miała to być kwota niemal dwudziestokrotnie wyższa niż uzyskana rok wcześniej. Już 1 lutego na facebookowym profilu burmistrz ogłosił sukces. – Teraz widzimy jaki potencjał ma to miejsce i jakie dochody zostały utracone w poprzednich latach – pisał Stanisław Bułajewski. – Mam nadzieje, że dojdzie do podpisania umowy, w końcu przetarg wygrał wieloletni najemca tego obiektu.

Do podpisania umowy najmu ostatecznie nie doszło, pojawił się jednak nowy pomysł na dawną Estradę. W kwietniu na stronie Urzędu Miasta zostało zamieszczone oficjalne oświadczenie burmistrza, w którym czytamy, że „[…] Po kilku dniach wygrany, który od wielu lat dzierżawił ten lokal, wycofał swoją ofertę i odstąpił od podpisania umowy. Postanowiłem wtedy, że zgodnie z prawem, podejmiemy próbę wydzierżawienia lokalu organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej, ewentualnie tego typu działalność gastronomiczną mogłaby prowadzić spółka miejska Miasteczko Westernowe Mrongoville. Tak też ostatecznie się stało, czego efektem było powstanie nowej restauracji Festival Cafe, zarządzanej przez miejską spółkę.

– Dziękuję panu Krystianowi Korzyckiemu za pracę w naszym Urzędzie. Postawione przed nim cele zostały w pewnym zakresie wykonane - chodzi, między innymi, o doprowadzenie do sytuacji, w której spółka miejska Mrongoville pierwszy raz od wielu lat osiągnęła niemal ćwierćmilionowy roczny przychód z prowadzonej przez siebie działalności w ramach restauracji Festival Cafe. – tymi słowami żegnał burmistrz Mrągowa swojego II zastępcę – Autorski pomysł pana Korzyckiego potwierdził, że wbrew temu co sądzono, spółka może zarabiać i się rozwijać. Według słownika języka polskiego PWN słowo przychód oznacza: "wpływy pieniężne państwa, przedsiębiorstwa, rodziny itp. uzyskane w określonym czasie". Dlaczego więc w kontekście ubiegłorocznej działalności spółki miejskiej pojawia się w tej chwili tylko sformułowanie o osiągnietych wpływach, a nie o ostatecznym dochodzie spółki? 

Co dalej z restauracją pod amfiteatrem?

W grudniu 2019 w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i kompleksowe zarządzanie amfiteatrem wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie, w tym również organizowanie imprez kulturalno – artystycznych i rozrywkowych wybrano ofertę Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, które zresztą jako jedyne zgłosiło swoją ofertę. W przetargu nie został jednak ujęty lokal użytkowy usytuowany na parterze pod sceną amfiteatru.

11 maja 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urządu Miejskiego w Mrągowie ukazała się informacja, że lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 166,04 m2, usytuowany na parterze pod sceną amfiteatru w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra 10, obręb nr 5, działka nr 252/3 ma zostać przekazany w trybie bezprzetargowym na prowadzenie działalności statutowej CKiT w Mrągowie. Jak poinformował nas Urząd Miejski w Mrągowie umowa ma zostać podpisana na 3 lata (nie dłużej, bo wtedy taka decyzja musiałaby zostać podjęta przez radę miejską). Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą rady miejskiej CKiT jako instytucja kultury może otrzymać taki lokal w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych warunkach. Stawka miesięcznego czynszu najmu ma wynosić: 0,37 zł za 1m² powierzchni użytkowej lokalu (166,04 m2) + 23% podatku VAT. 

Lokal ma zostać przekazany na prowadzenie działalności statutowej CKiT, co ma teoretycznie oznaczać przekształcenie obiektu do celów stricte kulturalnych – Mają to być wszystkie działania z zakresu kultury. CKiT może prowadzić na obiekcie także działalność dodatkową, przy czym ta działalność nie może być wiodąca i przewyższać tych celów kulturalnych, Umowa dopuszcza możliwość podnajmu, ale taką zgodę musi wcześniej wyrazić burmistrz – informują pracownicy Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

–Bazuję na doświadczeniach z ubiegłych lat. Rok temu najemca prowadził szeroko rozumianą działalność, która pomagała w obsłudze imprez odbywających się w amfiteatrze np. artyści pomogli podczas prób korzystać z zaplecza gastronomicznego. Trudno jest mi na razie się wypowiadać. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym został niedawno ogłoszony, a dopiero później dojdzie do podpisania umowy – komentuje Lech Gołębicki, dyrektor CKiT w Mrągowie.

Co dalej z restauracją pod amfiteatrem? Czy w dalszym ciągu mieszkańcy będą mogli korzystać z obiektu gastronomicznego pod sceną amfiteatru? Czy spółka miejska Miasteczko Westernowe Mrongoville ostatecznie zrezygnuje z zarządzania restauracją, a sam pomysł ostatecznie nie okazał się rentowny? Wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Do tematu z pewnością wrócimy.

 

 

 

Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij