Budextan Oficerska

Firma Nexera rozpoczyna na terenie Mrągowa II etap projektu budowy światłowodu mający zapewnić mieszkańcom dostęp do szybkiego Internetu i telewizji cyfrowej.

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wybudowanie sieci światłowodów. Umożliwi to korzystanie z nowoczesnego Internetu oraz telewizji cyfrowej. Technologia ta oparta jest na sieci kablowej, której trasa wskazana jest częściowo na szkicach sytuacyjnych dołączonych do uzgodnień. Niezbędne jest w wielu przypadkach prowadzenie sieci przez działki prywatnych właścicieli.

W związku z tym, pracownicy firmy Atem Polska Sp. z. o. o. upoważnieni przez NEXERA Sp. z. o. o., podpisują z właścicielami działek umowy o dostęp do nieruchomości w celu umożliwienia wykonania inwestycji. Oznacza to, że w najbliższym czasie może kontaktować się z Państwem osoba z zamiarem podpisania umowy/ oświadczenia. Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową, budową oraz eksploatacją sieci.

Prowadzenie kabla może odbywać się drogą napowietrzną (po słupach energetycznych niskiego napięcia) lub doziemną.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody na umieszczenie kabla światłowodowego (w formie napowietrznej/ doziemnej)  na działce należącej do osoby ujętej w dokumencie w zakresie wskazanym na szkicu sytuacyjnym będącym załącznikiem do umowy. NIE jest to podpisanie umowy o świadczenie usług, NIE sprzedajemy nic, a jedynie umożliwiamy w przyszłości OPERATOROM KORZYSTAJĄCYM na świadczenie takich usług jak Internet szerokopasmowy, telewizja cyfrowa itp. Podpisanie uzgodnienia NIE jest jednoznaczne z automatycznym korzystaniem z usług telekomunikacyjnych.

Wartość nieruchomości wzrasta, gdy istnieje przyłącze światłowodowe. To inwestycja nie na rok a wiele najbliższych lat, jest zatem duża szansa, że takie przyłącze będzie wykorzystane.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa we współpracy z Urzędem Miejskim w oraz innymi miejscowymi Instytucjami.

 

Informacje o naszej firmie:

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101 208 800,00 PLN; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia, zostało powierzone Atem Polska Sp. z o.o.

Firma NEXERA Sp. z. o. o. odpowiada za realizację projektu oraz budowę nowoczesnej sieci światłowodowej. Jest to OPERATOR HURTOWY,  co oznacza, że swoje usługi świadczyć będzie zainteresowanym OPERATOROM KORZYSTAJĄCYM (np. Orange).

Podstawowe różnice między kablem miedzianym (wykorzystywanym przez operatorów do świadczenia usług obecnie najczęściej) a światłowodem to prędkość i jakość połączenia. Kabel miedziany ma swoją określoną żywotność, światłowód ma dużo wyższą trwałość.

Dodatkowo, kabel miedziany przez swoje właściwości traci znacząco możliwości przepustowe wraz ze wzrostem odległości od punktu początkowego. Dlatego tak wiele gospodarstw domowych ma możliwość skorzystać jedynie z prędkości 10mb/s lub 20mb/s. Na światłowód odległość nie wpływa- nie ma tych zakłóceń i osiągana prędkość dzięki temu jest o wiele wyższa.

Dodatkowe informacje o krajowym zasięgu projektu 

 

 
Słowa kluczowe:
internet Nexera światłowód 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij