Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli sprawdzają prawidłowości przy udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

– Obecnie w Urzędzie Miejskim w Mrągowie trwa doraźna kontrola NIK pt. „Prawidłowość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przez wybrane organy wykonawcze gmin województwa warmińsko-mazurskiego”. Urząd miejski jest jedną z sześciu jednostek jakie zostaną sprawdzone podczas kontroli – informuje Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli.

Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli NIK wpłynęło do Urzędu Miejskiego 16 kwietnia 2020 roku. Jak poinformowano nas w urzędzie kontrola dotyczy przestrzegania uregulowań w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych określonych w ordynacji podatkowej, a także udzielania pomocy de minimis (szczególna forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców) oraz pomocy publicznej. Okres objęty kontrolą to lata 2015-2020 (I kwartał).

– Procedury związane z tą kontrolą dopiero się rozpoczęły. Dlatego, podobnie, jak przy wszystkich innych naszych trwających kontrolach, nie możemy na razie pisać o szczegółach. Jak tylko kontrola się zakończy - jej wyniki będą dostępne na naszej stronie internetowej – dodaje Wydział Prasowy NIK.

NIK prowadzi kontrole na podstawie planów pracy. Roczny plan pracy zawiera zestawienie tematów kontroli planowych wraz ze wskazaniem kwartału ich realizacji. .

W razie potrzeby NIK podejmuje także kontrole doraźne, zwłaszcza w przypadku potrzeby niezwłocznego zbadania aktualnych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa (tzw. kontrola specjalna), wstępnego badania określonych zagadnień przed kontrolą planową (jest to tzw. kontrola rozpoznawcza) lub badania sposobu wykorzystania uwag i wniosków przez adresatów wystąpień pokontrolnych (tzw. kontrola sprawdzająca). Kontrole doraźne są również wynikiem rozpatrywanych skarg i wniosków wpływających do NIK (tzw. kontrole skargowe).

 

Słowa kluczowe:
Mrągowo NIK kontrola podatki 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij