26 marca 2020 roku w BIP Urzędu Miejskiego w Mrągowie zostało opublikowane obwieszczenie burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia. Nikt w urzędzie do tej pory nie chciał komentować tej sprawy, ale… dzisiaj nagle pojawiła się informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków przez mieszkańców.

Burmistrz miasta Mrągowa za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej ogłosił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich. Wszelkie wnioski mieszkańców należy kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.

Przypomnijmy, że według obowiązujących przepisów aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna rozpocząć się od odpowiedniej uchwały rady gminy. Uchwałę rada gminy podejmuje z własnej inicjatywy albo w odpowiedzi na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Taka uchwała została podjęta przez radę miejską w Mrągowie 22 sierpnia 2019 roku. Dlaczego więc obwieszczenie burmistrza zostało opublikowane dopiero pod koniec marca, kiedy 20 marca zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ogłoszono stan epidemii w Polsce? Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotarła także do poszczególnych radnych.

– Na obwieszczenie natknął się przypadkiem jeden z radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej w okresie świąt Wielkanocnych. Można odnieść wrażenie, że burmistrzowi nie zależało na zbyt dużym zainteresowaniu ze strony mieszkańców. – komentuje radny Jakub Doraczyński. – W czasie dyskusji nad podjęciem stosownych uchwał w sierpniu i październiku ubiegłego roku burmistrz wielokrotnie powtarzał jak ważne jest zaangażowanie w proces zmiany jak największej liczby zainteresowanych. Niestety jak się okazało były to puste słowa. Szkoda, że Urząd Miejski nie nagłośnił sprawy, korzystając ze swojej strony czy profili społecznościowych.

Radni Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej negatywnie odnieśli się do terminu ogłoszonego przez burmistrza. Składali w tej sprawie także interpelacje. – Uruchomienie procedury składania wniosków do projektu zmiany MPZP w obecnym czasie jest nieetyczne. Nie rozumiemy, dlaczego burmistrz podjął decyzję, aby tak ważny z punktu widzenia mieszkańców etap całego procesu przeprowadzić w okresie od 26 marca do 30 kwietnia. Cała sytuacja dziwi jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę fakt, że od 16 marca zamknięto Urząd Miejski, a 30 marca burmistrz wstrzymał wszystkie narzędzia współpracy z mieszkańcami. Jest jeszcze drugi aspekt całej sytuacji. Cała procedura to koszt ok. 60000zł-70000zł, (taki rząd wielkości podawał na sesji w sierpniu były już kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji). Naszym zdaniem, nie jest to na dzień dzisiejszy sprawa priorytetowa i powinno się ją odłożyć w czasie – stwierdza Jakub Doraczyński.  

16 kwietnia 2020 roku przekazaliśmy wątpliwości związane z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym terminie. Zadaliśmy także następujące pytania:

  1. Dlaczego proces sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie rozpoczął się w momencie już ogłoszonej pandemii, gdy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do planu i komunikatów, a sam Urząd Miejski w Mrągowie też pracuje częściowo w trybie zdalnym?
  2. Czy w związku z pandemią przewiduje się przedłużenie trybu konsultacji społecznych?
  3. Ile mieszkańcy złożyli do tej pory wniosków?
  4. Jaka wygląda procedura zawiadamiania mieszkańców o planowanych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego? Dlaczego zawiadomienie nie zostało umieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie ani mediach społecznościowych, a jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej?
  5. Czy zgodnie z Art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium trafiła do mediów lokalnych i prasy miejscowej?

Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania. Tuz po godzinie 10.00 w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się z kolei komunikat o wydłużeniu terminu składania wniosków do 29 maja 2020 roku. Burmistrz Mrągowa w obwieszczeniu informuje, że „na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz kolejnych jej nowelizacji, bieg wyznaczonego terminu został zawieszony w okresie od dnia 31 marca do 18 kwietnia b.r.”. Taka informacja pojawiła się jednak dopiero 24 kwietnia 2020 roku.

Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij