– Gmina nie udostępni tych danych (rejestru wyborców przyp. red.) na podstawie dokumentu, który mógł przysłać tak naprawdę każdy, choćby dla żartu – informuje burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski. Podobne stanowisko zajął dzisiaj burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

Poczta Polska wystąpiła do samorządów o przekazanie spisów wyborców (m.in. dane adresowe czy numer PESEL) w celu umożliwienia przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP metodą korespondencyjną. – W taki oto sposób zostaliśmy zobligowani do przekazania Poczcie Polskiej danych z rejestru wyborców. Trudno jest to komentować, oceńcie więc Państwo sami – poinformował o przesłanym mailu burmistrz Piotr Jakubowski za pośrednictwem mediów społecznościowych.  – W naszej ocenie wybór Prezydenta RP i udostępnianie danych osobowych mieszkańców to nie są jednak żarty…

Burmistrz Mrągowa  Stanisław Bułajewski długo nie komentował sytuacji związanej z wyborami prezydenckimi. W końcu dzisiaj rano opublikował krótki komunikat. – Tak jak podkreśliła w swoim stanowisku Państwowa Komisja Wyborcza z dnia 23 kwietnia 2020 r., prośba Poczty Polskiej nie jest podstawą do przekazania jakichkolwiek danych ze spisu wyborców. Na tę chwilę żadne Wasze dane nie zostaną przekazane.

Przypomnijmy, że w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej podstawą do wydania danych ze spisu wyborców przez gminę może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

 

 

 

 

Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij