Budextan Oficerska

22 stycznia 2020 roku ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych. Wynik postępowania został ogłoszony na początku marca, ale wciąż nie podpisano umowy na realizację inwestycji. – Czy jedyną wadą inwestycji, którą wykonuje się raz na sto lat, jest to, że została złożona w poprzedniej kadencji? – pytają burmistrza radni MIS Mrągowo. 

Mrągowo otrzymało ponad 16 milionów zlotych dofinansowania na realizację budowy i przebudowy głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta w ramach konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sierpniu ub.r. w poprzedniej kadencji samorządu, kiedy burmistrzem Mrągowa była jeszcze Otolia Siemieniec. Mrągowski projekt został sklasyfikowany na wysokim 14 miejscu, a ostateczne dofinansowanie uzyskały jedynie 23 samorządy.

– To największy projekt inwestycyjny w historii Mrągowa - komentował na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie Stanisław Bułajewski, Burmistrz Miasta Mrągowo. – Jego realizacja ma strategiczne znaczenie dla rozwiązania problemu wód opadowych w mieście. Docelowo umożliwi również przebudowę dróg w śródmieściu, a także pozwoli na wykorzystanie wielu terenów na potrzeby inwestycyjne i budownictwa.

Przypomnijmy, że przedsięwzięcie ma polegać na wymianie odcinków kanalizacji deszczowej będących w złym stanie technicznym oraz budowie nowych odcinków kolektorów o zwiększonej przepustowości. Inwestycja została podzielona na trzy etapy: etap I dotyczy przebudowy kolektora na odcinku od wypływu z jeziorka Magistrackiego do wylotu do jeziora Juno, etap II – przebudowy kolektora deszczowego odbierającego wody opadowe z os. Mazurskiego do rowów otwartych zlokalizowanych przy targowisku miejskim, etap III – budowy i przebudowy kolektora deszczowego na odcinku od ul. Brzozowej do projektowanego zbiornika retencyjnego. W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa i przebudowa głównych kolektorów deszczowych, budowa zbiornika retencyjnego oraz urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe, przebudowę rowu na wysokości targowiska miejskiego.

22 stycznia 2020 roku ogłoszono przetarg na budowę i przebudowę głównych kolektorów deszczowych, który był kilkukrotnie przedłużany. Zawiadomienie o wynikach postępowania zostały ogłoszone w dniu 3 marca 2020 roku i podpisane przez zastępcę burmistrza Tadeusza Łapkę. Wciąż jednak nie podpisano umowy na realizację inwestycji – Po raz kolejny chcemy uzyskać informację, dlaczego wciąż nie została podjęta decyzja dotycząca wyboru wykonawcy i podpisania z nim umowy? – dopytuje radny MIS Waldemar Cybul, który złożył w imieniu klubu radnych interpelacje w tej sprawie. – Nie wiemy czy dalsze działania w związku z inwestycją zostaną w ogóle podjęte, a termin podpisania umowy wkrótce mija. Obie oferty złożone przez firmy mieszczą się w kwocie, którą Urząd Miasta zaplanował na podmiotową inwestycję.

Ponadto, 13 sierpnia 2019 roku Urząd Miejski wyłonił podmiot pełniący funkcję Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji. – Jakie działania podjął w imieniu Urzędu Miejskiego w Mrągowie inwestor zastępczy od podpisania umowy do dnia dzisiejszego? Tym bardziej, że kwota wynikająca z zamówienia to suma 215 496,00 zł. – próbuje dowiedzieć się w swojej interpelacji Waldemar Cybul.

Urząd Miejski na razie nie komentuje tych informacji. Po otrzymaniu odpowiedzi na interpelację z pewnością wrócimy do tematu.

 

 

 

Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij