Nie ma naszej zgody” to tytuł nowego projektu dla rodzin, który będzie realizowany przez najbliższy rok przez Fundację Alternatywnej Edukacji „ALE” w partnerstwie z Gminą Mrągowo, Gminą Sorkwity oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA”. Projekt skierowany jest do rodzin, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

W projekt zaangażowane są oba gminne ośrodki pomocy społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Działania obejmą minimum 48 osób z 16 rodzin. Projekt skierowany jest do rodzin, które borykają się z trudną sytuacją życiową. –Może to być choroba lub niepełnosprawność, bezrobocie, brak pomocy w opiece nad dziećmi lub osobą starszą, a także problemy prawne, majątkowe i wszelkie wykraczające poza możliwości rozwiązania ich przez samą rodzinę – informują pomysłodawcy. – Najważniejsza jest pomoc w zniesieniu barier i przezwyciężeniu trudności na drodze do tego, by żyć bezpiecznie i szczęśliwie.  

Wsparcie obejmie przede wszystkim usługi takich specjalistów, do których trudno się dostać, trzeba daleko dojeżdżać lub też nie wiadomo, do kogo tak naprawdę się udać. Każdy uczestnik projektu będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z pakietu działań wspierających, dostosowanych indywidualnie do potrzeb. Do dyspozycji rodzin będzie pomoc asystencka, opieka psychologa, porady takich specjalistów jak prawnik, terapeuta, oligofrenopedagog czy mediator. Planowana jest organizacja trwałej samopomocy sąsiedzkiej, tzw. Dni Rodziny, czyli wyjazdy z atrakcjami oraz akcja „siostrzaństwo-braterstwo”: kontakt z młodzieżowymi wolontariuszami i wolontariuszkami dla najmłodszych uczestników i uczestniczek celem pomocy w nauce i organizacji czasu wolnego.

Głównym celem projektu jest ograniczenie barier w dostępności do szeroko pojętych usług społecznych i wielokierunkowego wsparcia. Wpisuje się w to również przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny czy stan zdrowia. Ważne jest, że realizacja wsparcia może odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników, tak aby zminimalizować ograniczenia w dostępie do komunikacji na obszarach wiejskich. Przewidywane są też działania dostosowujące pomoc dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Lider Projektu:

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
11-710 Piecki, Zyzdrojowy Piecek 14
www.alefundacja.pl, tel. + 48 660-739-028

 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2021 roku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne.
Działanie: 11.02.00: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Poddziałanie: 11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij