Budextan Oficerska

Dłużec to wieś w gminie Piecki położona nad jeziorem o tej samej nazwie, w odległości około 7 km od Piecek 12 km od Mrągowa. Liczy 264 stałych mieszkańców. Jest jedną z 24 wsi sołeckich i zajmuje siódme miejsce w gminie pod względem liczby mieszkańców.

Jezioro

Jezioro Dłużec, z niemieckiego Langendorfer See, leży na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Jeziora Sorkwickie” na Pojezierzu Mrągowskim w odległości około 10 km od Mrągowa. Zbiornik posiada średnio rozwiniętą linię brzegową, dno piaszczyste, miejscami także kamieniste. Brzegi porasta roślinność wodna w większości trzcina, a także rogatek, moczarka i grążel żółty.

Jezioro zasila rzeka Krutynia, która na odcinku od jeziora Kujno nosi regionalną nazwę Grabówka. Zbiornik wykorzystuje gospodarczo Gospodarstwo Rybackie Mrągowo. W 1958 roku w powiecie mrągowskim powstały dwa Państwowe Gospodarstwa Rybackie: Mrągowo i Mikołajki. Utworzono wówczas w Dłużcu brygadę rybacką liczącą 5 rybaków. Brygada obsługiwała 10 jezior o łącznej powierzchni 999 ha. Obecnie jezioro Dłużec obsługuje brygada rybacka z Sorkwit. Powierzchnia zbiornika wynosi 126,90 ha, głębokość maksymalna – 19,8 m, długość – 3000,0 m, szerokość – 700 m. W jeziorze złowić można: leszcza, okonia, płoć, sandacza, szczupaka i węgorza. Jezioro jest częścią  szlaku rzeki Krutyni. Nad brzegami zbiornika leżą wsie: Dłużec, Rutkowo, i Borowe.

Odpływ z j. Dłużec do j. Białego

Historia

Na Pojezierzu Mazurskim żyło prapruskie plemię Galindów. Lud ten pod nazwą Galindai występuje w przekazach Ptolemeusza, historyka starożytnego z II wieku naszej ery. Z tego okresu pochodzą cmentarzyska ciałopalne z niezwykle bogatym wyposażeniem. Jedno z takich cmentarzysk odkryto we wsi Dłużec. Dowodzi to o tym, że już wówczas na tamtych terenach żyli ludzie.

Oficjalnie historia wioski zaczęła się tworzyć w 1555 roku, w momencie nadania przez księcia Albrechta Hohenzollerna sołectwa z dwoma łanami Pawłowi Skolcowi w celu założenia wsi czynszowej na 54 łanach nad jeziorem Dłużec. Pomimo tego, że akt nadania nosi datę 1555, wiadomo, iż wieś istniała już w 1554 roku. Mieszkańcom wioski przysługiwało prawo połowu ryb w jeziorze na własne potrzeby.

W 1785 roku było we wsi 30 dymów (gospodarstw domowych), w 1815 roku - 29 dymów i 188 mieszkańców, w 1838 – 76 dymów i 374 mieszkańców. W roku wybuchu II wojny światowej mieszkało tam 566 osób. Dłużec należał w tym czasie do parafii w Nawiadach.

Szkoła

W gminie Piecki funkcjonują cztery placówki oświatowe a wśród nich Szkoła Podstawowa w Dłużcu.  Szkoła w Dłużcu jest obecnie placówką filialną i nosi nazwę „Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach Filia w Dłużcu”. Nazwa skrótowa to „Szkoła Filialna w Dłużcu”.

Data powstania placówki nie jest dokładnie znana, wiadomo jedynie, że powstała przed 1740 rokiem.

W roku 1818 uczyło się w niej 36 dzieci a nauczycielem był Jan Cherubin. W 1935 roku do dwuklasowej szkoły uczęszczało 89 dzieci. Placówka obejmuje swoim zasięgiem wsie: Bieńki. Dłużec, Gajne, Gant, Głogno i Rutkowo.

Pani Jadwiga Pietrzykowska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach poinformowała mnie, że w roku szkolnym 2019/20 nauczanie w placówce w Dłużcu odbywa się tylko w klasie pierwszej i drugiej. Funkcjonuje tam również oddział przedszkolny, do którego uczęszcza ośmioro dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kadra nauczycielska szkoły składa się z 5 osób a tworzą ją wychowawcy poszczególnych klas, oddziału przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego i religii. W bieżącym roku szkolnym uczęszcza na zajęcia 19 dzieci.

Budynek szkolny

W placówce realizowany jest program „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego uczniowie otrzymują jednodaniowe, lecz – jak mówią - smaczne pożywienie dostarczane przez firmę kateringową. Koszty posiłków, które nie są wygórowane, pokrywają rodzice. W przypadku dzieci z rodzin uboższych czyni to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Dzień dzisiejszy

Sołtysem sołectwa Dłużec jest Marcin Jabkowski, urodzony w 1989 roku rodowity mieszkaniec tej miejscowości. Marcin Jabkowski wraz z żoną Karoliną są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci: ośmioletniej córki Kornelii – uczennicy Szkoły Filialnej w Dłużcu i dziesięcioletniego syna Marcela uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Pieckach.

Karolina i Marcin Jabkowscy prowadzą gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mięsnego. Ze słów sołtysa wynika, że:

  • liczących się gospodarstw rolnych jest w sołectwie piętnaście, agroturystycznych pięć
  • część mieszkańców utrzymuje się z pracy poza miejscem zamieszkania, przeważnie w Mrągowie lub w Pieckach. Jeszcze inni utrzymują się z rent i emerytur
  • do wszystkich gospodarstw we wsi i na kolonii dociera woda z ujęcia w Rutkowie
  • wszystkie gospodarstwa położone na terenie wioski są podłączone do kolektora ściekowego transportującego je do oczyszczalni w Pieckach. Gospodarstwa położone na kolonii posiadają szamba
  • jest we wsi sklep, w którym miejscowa ludność  zaopatruje się w podstawowe artykuły. Poważniejsze zakupy dokonywane są w Pieckach lub w Mrągowie
  • wieś posiada należyte oświetlenie uliczne
  • jest we wsi świetlica urządzona w pomieszczeniach po byłej zlewni mleka wyremontowana i dobrze wyposażona przez gminę. Obiekt ten prezentuje się okazale, wzbudzając podziw mieszkańców sąsiednich wiosek zwłaszcza wsi Borowe, którzy świetlicy nie posiadają, a chcieliby ją mieć.

Mieszkańcy Dłużca należą do parafii pw. bł. Teresy Ledóchowskiej w Grabowie. Dzięki ks. Janowi Magdziarzowi proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach, który wybudował w Dłużcu kaplicę pw. Świętej Rodziny, nabożeństwa odbywają się na miejscu.

Kaplica katolicka

W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy, pomiędzy nią a szkołą rozlokowała się plaża wiejska, na terenie której powstały na koszt gminy obiekty małej architektury i siłownia plenerowa.

Niespełnionym marzeniem kolejnych sołtysów sołectwa Dłużec – obecnego także – jest doprowadzenie do wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej NR 1765N, biegnącej od drogi wojewódzkiej NR 600 i dalej przez wieś do skrzyżowania w Pieckach. Potrzebę tą zgłaszali sołtysi jeszcze w ubiegłym wieku. Od tej pory minęło już ponad 20 lat, lecz mimo wielu starań nic nie zmieniło się na lepsze.

Andrzej Badurek

Dłużec fot. Andrzej Badurek

 
Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij