Celem Platformy Cyfrowe Mazury jest zapewnienie lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną dla mieszkańców i turystów.  Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie. Wśród nich jest miasto Mrągowo oraz gmina Mrągowo.

Projekt Cyfrowe Mazury jest przedsięwzięciem realizowanym ze wspólnej inicjatywy 12 jednostek samorządu obszaru funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie: gminy Węgorzewo, Pozezdrza, Giżycka, Miasta Giżycko, Miłek, Orzysza, Rucianem-Nidzie, Mikołajek, Mrągowa, Miasta Mrągowo, Rynu, Powiatu Giżyckiego. Wartość projektu to ok. 8,3 mln zł przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości ok. 7,05 mln zł.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom oraz turystom obszaru funkcjonalnego WJM lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.  Jednocześnie działanie pozwoliło na przeprowadzenie modernizacji tak sprzętu jak i oprogramowania w jednostkach samorządowych, celem wdrożenia systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Na dzień dzisiejszy jest to system EZD PUW, który w perspektywie kilku lat ma stać się jednolitym systemem wymiany we wszystkich organach administracyjnych państwa pod nazwa EZD RP.

Dla osiągnięcia założonego celu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

  • budowa i rozbudowa lokalnych sieci w jednostkach samorządu terytorialnego beneficjentów projektu,
  • doposażenie infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej,
  • wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy wymiany informacji Cyfrowy Urząd,
  • budowę publicznych miejsc dostępu do elektronicznych usług sektora administracji,
  • integrację systemów dziedzinowych (m.in. finansowo-księgowych) z portalem Cyfrowe Mazury.

W projekcie realizowano działania:

Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów – stanowi podstawę sprawnego funkcjonowania urzędu. W projekcie realizowano zadanie poprzez uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej). W wielu przypadkach, rozbudowa sieci była konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów.

Wyposażenie urzędów w sprzęt, urządzenia oraz oprogramowanie– w zależności od potrzeb urzędów zostały one wyposażone w serwery, zestawy komputerowe, elementy aktywne sieci komputerowych oraz sprzęt i oprogramowanie do zarządzania sieciami i usługami.

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EZD PUW) – wdrożenie systemu umożliwiło przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten porządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększył efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczynił się do zwiększenia transparentności pracy urzędów i obniżenia kosztów m.in. wydruków.

Platforma Cyfrowego Urzędu, umożliwiła uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu załatwienia sprawy dla wszystkich nie tylko mieszkańców gmin, ale również innych osób objętych realizacją projektu, możliwość sprawdzenia zobowiązań podatkowych w gminie, opłacenie zobowiązań oraz uzyskanie informacji o terminach płatności podatków. Dodatkowo funkcjonalność portalu Cyfrowe Mazury pozwala na przesłanie masowych informacji w formie SMS lub e-mail mieszkańcom oraz turystom, którzy utworzyli konta na portalu m.in. o zagrożeniach, stanie pogody czy zbliżających się wydarzeniach.

Budowa hot-spotów – w celu ułatwienia obywatelom dostępu do e-usług w miejscach, gdzie jest on ograniczony oraz jako wsparcie dostępności usług elektronicznej administracji.

Strona Cyfrowe Mazury

źródło: Cyfrowe Mazury

Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij