Budextan Oficerska

Na wniosek burmistrza Mrągowa zwołano XX Sesję Rady Miejskiej w Mrągowie, która odbędzie się w środę 8 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00. Sesja, w tym podjęcie uchwał, ma zostać przeprowadzona w trybie korespondencyjnym.

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia się, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwołanie obrad organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania), dlatego też sesja, w tym podjęcie uchwał, odbędzie się w trybie korespondencyjnym - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Ogłoszenie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2020-2027.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Mrągowo na rok 2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do wykonania części obowiązków zarządcy drogi w zakresie całorocznego utrzymania chodników, kładki dla pieszych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK Nr 16 m. Mrągowo i DK Nr 59B – obwodnica Mrągowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na ternie miasta Mrągowa.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania przeszkleń zabezpieczających i renowacji witraży Cerkwi Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mrągowie przy ul. Roosvelta 3, 11-700 Mrągowo.

8. Zamknięcie sesji.

Jak będzie wyglądać najbliższa sesja?

Radni mają między godziną 14.45 a 15.00 wysłać wiadomość sms na numer przewodniczącego rady miejskiej z informacją o treści "jestem" bądź "obecny" wraz z imieniem i nazwiskiem, co ma być deklaracją uczestnictwa w sesji i potwierdzeniem kworum. Głosowanie odbywać się będzie oddzielnie nad każdym wnioskiem i uchwała za pośrednictwem poczty e-mail. Wiadomości będzie można wysyłać w momencie zarządzenia głosowania. W przypadku nieoddania głosu przez radnego w ciągu 15 minut od zarządzenia głosowania, Biuro Rady nawiąże z radnym kontakt telefoniczny w celu ustalenia przyczyny braku głosu, ewentualnie uzyskania informacji o sposobie głosowania. Po spłynięciu e-maili i - w razie wystąpienia takiej konieczności - przeprowadzeniu rozmów telefonicznych, przewodniczący odczyta imienne wyniki głosowania nad poszczególnymi wnioskami i uchwałami oraz poinformuje o podjęciu bądź niepodjęciu uchwały. 

Obrady mają być transmitowane na stronie Urzędu Miejskiego w Mrągowie

Słowa kluczowe:
Mrągowo sesja koronawirus rada miejska rada 
Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij