Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie świętuje w tym roku 30-lecie swojego istnienia.  Z tej okazji w piątek 6 marca 2020 roku odbyła się uroczystość, w której udział wzięli m.in. byli i obecni pracownicy miejskiej placówki.

Historia mrągowskiego MOPS-u sięga lat 90., kiedy w Polsce miały miejsce zmiany społeczno-gospodarcze po PRL-u. Zmieniały się struktury państwa, powoływano nowe organizacje. Wiosną, w oparciu o nową ustawę o samorządzie terytorialnym, wiele miast powoływało do życia jednostki, przejmujące wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. W Mrągowie te zadania powierzono nowo utworzonemu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

- MOPS rozpoczął pracę 1 marca 1990 roku - wspomina Julian Osiecki, który placówką kierował do lipca 2019 roku. - Kiedy zaczynaliśmy budować struktury naszego Ośrodka przyświecał nam jeden cel - pomoc potrzebującym i poprawa jakości życia Mieszkańców. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć. Dziękuję wszystkim pracownikom, tym byłym i obecnym, za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy.

źródło: UM w Mrągowie

Słowa kluczowe:
MOPS Mrągowo Julian Osiecki 
Budextan art

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij