4 marca 2020 roku w Pieckach oficjalnie otwarto ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną wokół stawu. W ramach inwestycji wykonano około 1000 m ścieżki ziemnej, 1000 m drewnianych kładek i pomostów, 2 wiaty do obserwacji ptaków, plac ogniskowy, ławeczki i tablice edukacyjne.

Ścieżka edukacyjna w Pieckach ma łączną długość ponad 2 km, z czego 1 km to długość drewnianych kładek i pomostów. Pozostała część to umocnione ścieżki ziemne (w których składowe wchodzą 2 wyremontowane odcinki dróg gminnych). Wzdłuż ścieżki stanęły tablice informacyjne i edukacyjne, ławeczki oraz kosze na śmieci, 2 wiaty przeznaczone do obserwacji ornitologicznych oraz plac ogniskowy. Wartość działania inwestycyjnego to ok. 2 600 000 zł. Ponadto w ramach umowy pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Piecki samorząd gminny dołożył do inwestycji łącznie: 600 000 zł.

– Staw w Pieckach ma powierzchnię 50 ha. Na ziorniku usytuowana są zarówno naturalne wyspy, jak również jedna sztuczna.zbudowana w ramach projektu ochrony miejsc lęgowych rybitwy w województwie warmińsko-mazurskim. – informuje Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. – Mimo swojej lokalizacji na zapleczu zakładów przemysłowych, ma wysokie walory przyrodnicze – zwłaszcza ornitologiczne. Występują tu rybitwy: rzeczna, białoczelna, mewy, kaczki (krzyżówki, gągoły), perkozy. W obrębie samego stawu także derkacze, trzcinniki czy też łabędzie nieme. Obiekt ten stanowi też ważną bazę żerowiskową dla bociana czarnego, rybołowa oraz bielika. Ścieżka dzięki swojej lokalizacji ma za zadanie zarówno udostępnić to miejsce mieszkańcom oraz turystom jako obiekt aktywny przyrodniczo, ale spełnić też funkcję rekreacyjną. Dzięki inwestycji w Pieckach powstało nowe, atrakcyjne miejsce wypoczynku.

„Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach” jest składową większego projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w pięciu parkach krajobrazowych naszego województwa. Obejmuje działania inwestycyjne, takie jak budowa wież obserwacyjnych, ścieżek edukacyjnych czy też obiektów dydaktycznych. Wartość ogółem całego projektu to 16 615 850,04 zł.

– W ramach części Projektu realizowanego w Mazurskim Parku Krajobrazowym w ramach działań inwestycyjnych powstaje nowoczesny budynek zaplecza zabiegowego dla Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, wiata edukacyjna pełniąca funkcję zielonej klasy, zmodernizowana zostanie też część ekspozycyjna Izby Przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni wraz z zagospodarowaniem ogrodu dydaktycznego. Ponadto zakupiono sprzęt terenowy – laptop pancerny, fotopułapki, pułapki entomologiczne, lunety, lornetki, sprzęt dydaktyczny, pakiety edukacyjne (puzzle, zeszyty edukacyjne, kolorowanki, budki dla ptaków do samodzielnego montażu), jak również powstanie aplikacja mobilna zintegrowana z przewodnikiem przyrodniczo-kulturowym oraz mapa cyfrowa Parku – dodaje Krzysztof Wittbrodt.

Łączna wartość działań w Mazurskim Parku Krajobrazowym to ok. 4 000 000 zł.

Źródło: Mazurski Park Krajobrazowy

 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij