Budextan Oficerska

 Mieszkańcy Nikutowa za pośrednictwem rady sołeckiej zwrócili się do burmistrza o pilny remont i modernizację ul. Krótkiej. Droga jest dziurawa, pełna kolein i wyrw, co powoduje, że przejazd tą ulicą wymaga nadzwyczajnej ostrożności nie tylko ze strony kierowców, ale i pieszych, gdyż nie ma chodnika a nawet pobocza. 

– Jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby doprowadzić remont tej ulicy do końca. Już tyle lat czekamy na poprawę nawierzchni i nie spoczniemy dopóki miasto nie zrobi konkretnego remontu ulicy Krótkiej, której jest zarządcą. Czujemy się zawiedzeni, że od tylu lat, mimo licznych próśb i petycji, jesteśmy wciąż pomijani. Apelujemy aby nie był to kolejny doraźny remont, ponieważ od lat ta metoda się nie sprawdza – informuje Rada Sołecka wsi Nikutowo.

Mieszkańcy wsi oraz ulicy Krótkiej w Mrągowie zwracają się o pilne zaplanowanie całkowitej modernizacji i kompleksowym remoncie wraz z chodnikami i oświetleniem ulicy. Temat był już podejmowany w urzędzie miasta, ale dotychczas miasto podejmowało jedynie doraźne próby naprawy nawierzchni. Droga jest dziurawa, pełna kolein i wyrw co powoduje, że przejazd ta ulicą wymaga nadzwyczajnej ostrożności nie tylko ze strony kierowców, ale i pieszych, gdyż nie ma chodnika a nawet pobocza.

fot. Rada Sołecka wsi Nikutowo

– Codziennie przejeżdżając tą drogą narażamy nasze pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia oraz karoserii. Samo postawienie znaków ostrzegawczych oraz zasypywanie dziur w płytach tłuczniem wielkości jabłka i zasypanego tego żwirem, rozgarnięciem i pozostawieniem samemu sobie nie przyniosło zamierzonych efektów, a było tylko doraźnym rozwiązaniem problemu, ponieważ po pierwszym deszczu zrobiły się koleiny na całej jezdni, a nas mieszkańców to nie satysfakcjonuje a wręcz drażni. W tej chwili stan drogi jest krytyczny – komentują mieszkańcy. 

Ulica Krótka jest jedyną drogą łączącą wieś Nikutowo z miastem Mrągowo i resztą Polski oraz jedynym ciągiem komunikacyjnym dla dzieci, które każdego dnia udają się w kierunku szkoły. Zły stan ulicy, która regularnie stoi w kałużach, a w okresie zimowym skuta jest lodem, uniemożliwia bezpieczną podróż dzieci do szkoły.

– Podejmujemy działania w kierunku realizacji prac inwestycyjnych, polegających na przebudowie drogi z uwzględnieniem nowej nawierzchni jezdni, wykonania ciągu pieszego, oświetlenia i odwodnienia drogi – komentuje sprawę burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski. – Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie. Planuje się, że wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zostanie wykorzystana do wniosku o uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

Do czasu podjęcia działań związanych z realizacją prac inwestycyjnych, nawierzchnia drogi ma być remontowana w ramach bieżącego utrzymania. – Informuję ponadto, że mając świadomość koniecznej poprawy stanu technicznego ul. Krótkiej z uwagi na jej obecny, zły stan techniczny, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia została uwzględniona w budżecie Miasta Mrągowa na rok bieżący  dodaje burmistrz.