Rada miejska w Mrągowie po raz kolejny w tej kadencji dyskutowała o słuszności funkcjonowania straży miejskiej. I choć dostępne informacje i argumentacja były podobne, to ostateczny wniosek okazał się inny i rada podjęła uchwałę o wystąpieniu do komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania straży miejskiej w Mrągowie. 

Debata nad funkcjonowaniem straży miejskiej w różnych miastach trwa w Polsce już od wielu lat. Wkrótce straż miejska ma zostać rozwiązana także w Mrągowie. Burmistrz Stanisław Bułajewski już w styczniu 2019 roku nie ukrywał, że chce zlikwidować straż miejską. – Potwierdzam, że rzeczywiście idziemy w tym kierunku, by straż miejska w Mrągowie przestała funkcjonować. Nie dlatego, że ludzie, którzy tam pracują są źli, bo to są porządni ludzie, których szanuję. To funkcjonowanie straży miejskiej jako tworu, który kiedyś powstał, zdezaktualizowało się.

O losach strażników miejskich radni mieli zadecydować już pod koniec stycznia 2019, jednak wtedy to sam burmistrz zrezygnował z głosowania nad tą uchwałą, powołując się na brak kompletnego audytu. Temat wrócił na obradach rady miejskiej w marcu i po długiej dyskusji większość radnych opowiedziała się przeciwko likwidacji. Aprobaty radnych nie uzyskała także propozycja przekazania funkcjonującym w urzędzie referatom części obowiązków, które obecnie wykonują strażnicy miejscy. Byli też tacy, którzy zgłaszali sprzeciw wobec planom burmistrza odnośnie tworzenia nowych miejsc pracy w urzędzie miejskim i przekazania niemałych środków finansowych na dofinansowanie dwóch nowych funkcjonariuszy policji. Wielu pytało, czy takie rozwiązanie ma sens i czy przyniesie obiecywane przez włodarza oszczędności.

Po niemalże roku 13 lutego na XIX sesji rady miejskiej uchwała o o wystąpienie do komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania straży miejskiej w Mrągowie wróciła po raz trzeci.  

– Nie widzę by cokolwiek zmieniło się w funkcjonowaniu straży miejskiej, oprócz tego, że została ona zmniejszona do dwóch osób – czyli jest już praktycznie niewydolna. Nie rozumiem tego uporu likwidacji straży miejskiej – komentował na sesji Tomasz Doraczyński, radny Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej.

– Tych dwóch strażników, którzy zostali i wykonują profesjonalnie swoją pracę, nie stracą swojej pracy (…). Z tymże nie będą funkcjonowali w strukturach straży miejskiej, bo to się zdewaluowało, a będą zatrudnieni w jednym czy dwóch referatach urzędu miejskiego i dużą część swoich zadań dalej będą wykonywać. Już nie jako strażnicy miejscy, a urzędnicy – ripostował burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski.

Swoich obaw związanych z utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa w mieście nie kryli także radni Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. – Przedstawiona propozycja nie przewiduje działań związanych z bezpieczeństwem turystów, plażami czy bezdomnością zwierząt. Bardzo boję się, że w pewnym momencie referaty staną przed wizją niewykonalności swoich zadań. Chciałbym się mylić, ale myślę, że moje obawy są słuszne – komentował Waldemar Cybul.

Obawy radnego starał się rozwiać jednak po raz kolejny burmistrz. – Żeby uspokoić Pana Waldemara informuję, o czym już wspominałem, że kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście (…) zamierzamy przekazać do Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Damy pieniądze na 1-2 etaty i na bazie porozumienia między policją a miastem tych dwóch policjantów będzie oddelegowanych do zdań na terenie miasta Mrągowa. Myślę, że się zgadzamy, że policjant ma 100 razy więcej kompetencji.

Po blisko dwudziestominutowej debacie radni zmienili swoją decyzję z marca 2019. Tym razem 13 osób zagłosowało za uchwałą, 7 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz swoje stanowisko ma zająć komendant wojewódzki policji w Olsztynie. Sam proces likwidacji straży miejskiej ma zakończyć się najpóźniej do jesieni tego roku.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij