5 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego KARO spółka z.o.o. ogłosiła konkurs na nowego prezesa zarządu. To kolejna zmiana na najwyższym stanowisku w miejskich spółkach.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 6.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie spółki przy ulicy Kopernika 11 w Mrągowie (decyduje data wpływu do TBS KARO Sp. z o.o.). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrzone. 

Osoby, które spełniły warunki formalne, będą następnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w toku której zadanych zostanie 10 identycznych pytań dla każdego kandydata przez członków komisji konkursowej oraz omawiana będzie koncepcja kandydata w zakresie zarządzania i rozwoju spółki. Odpowiedź kandydata na każde z zadanych pytań ma być oceniane w skali od 0-3 pkt, a ocena koncepcji zarządzania spółki i jej rozwoju w skali od 0-5 pkt.   

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

To kolejna zmiana na najwyższym stanowisku w miejskich spółkach. W 2019 roku Dyrektorem Zarządu Miejskiej Energii Cieplnej sp. z.o.o. został Przemysław Budzyński. Wciąż trwa także 3 nabór na Dyrektora Zarządu Miasteczka Westernowego "Mrongoville" sp.z.o.o.

 

Słowa kluczowe:
Mrągowo prezes TBS KARO konkurs 
Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij