Burmistrz Mikołajek oraz Wójtowie Piecek, Sorkwit i Mrągowa wydali oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji w Powiecie Mrągowskim.

My, niżej podpisani, reprezentanci samorządów gminnych, wchodzących w skład Powiatu Mrągowskiego, szanując przy tym autonomię i suwerenność samorządu powiatowego, wynikającą ze stosownych przepisów prawa z niepokojem, troską i dezaprobatą, obserwujemy od wielu miesięcy postępujący chaos i paraliż organów powiatu, rzutujący na funkcjonowanie również jednostek organizacyjnych, spowodowany sporami w łonie Rady Powiatu.

Z zażenowaniem odnotowujemy kolejne zmiany i przetasowania na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. W ciągu bowiem niespełna roku od rozpoczęcia bieżącej kadencji dokonano trzykrotnej zmiany na tym stanowisku, kierując się niejasnymi i pozamerytorycznymi przesłankami, co jest swoistym ewenementem w historii powiatu od chwili jej powstania tj. od 1998 roku.

Z dezaprobatą odnosimy się również do instrumentalnych i bezprecedensowych zmian w treści Statutu Powiatu Mrągowskiego, dotyczących składu osobowego organu wykonawczego jakim jest Zarząd Powiatu. Trudno bowiem jest zaakceptować irracjonalne zmiany bez podania merytorycznych przesłanek, obliczone tylko na wyeliminowanie z jego składu swoich przeciwników i osłabienie Zarządu, jak to miało miejsce przy uchwalonej zmianie Statutu w dniu 16.09.2019 r.

O manipulowaniu treścią Statutu pod bieżące zamysły świadczy przygotowany na dzisiejszą sesję projekt uchwały przywracającej 5-osobowy skład Zarządu Powiatu, co jest zabiegiem kuriozalnym. Nikt nie kwestionuje uprawnień większości Rady do zmian Statutu i kształtowania prawa miejscowego, ale sposób w jaki to się odbywa nie buduje jej powagi, poszanowania i autorytetu w oczach mieszkańców Naszego Powiatu. Dość wspomnieć, że od 1998 roku skład Zarządu, ustanowiony w ówczesnym Statucie, mimo wielu zmian u nowelizacji, pozostawał 5-osobowy.

Niepokoi nas również ingerencja i szczególna, destrukcyjna aktywność osób spoza składu Rady Powiatu, wywierających nacisk na poszczególne osoby, czego wynikiem jest obecny stan dezorganizacji i chaosu w pracy organów powiatowych. Upatrujemy w tym zamierzone działanie, zmierzające do zmiany obecnego układu sił w Radzie Powiatu i zaspokojenia osobistych, partykularnych celów i ambicji.

Powiat Mrągowski ma wiele problemów, którymi powołane organy samorządu powiatowego powinny się niezwłocznie zająć, a które dotykają w sposób mniej lub bardziej konkretny mieszkańców naszych gmin, co na co dzień odczuwamy i co również nam nasi wyborcy sygnalizują.

W takiej atmosferze trudno mówić o dobrej i konstruktywnej współpracy naszych gmin z samorządem powiatowym we wspólnym rozwiązywaniu problemów.

Jako reprezentanci naszych lokalnych społeczności deklarujemy pomoc i mediacje w rozwiązaniu tych problemów z wszystkimi, którym zależy na sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu samorządu powiatowego, a tym samym na dobru naszych mieszkańców.

Piotr Jakubowski - Burmistrz Miasta i Gminy Mikołajki

Agnieszka Kurczewska - Wójt Gminy Piecki

Józef Maciejewski - Wójt Gminy Sorkwity

Piotr Piercewicz - Wójt Gminy Mrągowo

 


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij