„Bezpieczne ferie” – to temat spotkania strażaków Sekcji Wodnej Ochotniczej Straży Pożarnej z Rucianego-Nidy i członków klubu płetwonurków Mazury Diving z uczniami oraz uczestnikami świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, które odbyło się 17 stycznia.

Szczególną uwagę strażacy zwrócili na zasady bezpieczeństwa w okresie wypoczynku podczas ferii zimowych. Ratownicy przypomnieli zasady zachowania się przy akwenach wodnych oraz zasady alarmowania służb ratowniczych w przypadku zagrożenia. Tegoroczna zima jest bardzo łagodna, nie ma śniegu i mrozu, ale strażacy profilaktycznie przedstawili uczniom przykładową akcję ratowniczą związaną z załamaniem się lodu na zbiorniku wodnym, podkreślając jak niebezpieczne jest korzystanie z niedozwolonych miejsc na zamarzniętych akwenach. Poruszono także najistotniejsze zasady spędzania bezpiecznie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij