W ramach projektu „Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej" realizowanego przez samorząd Mrągowa i CSK Animator osoby bezrobotne z miasta i gminy Mrągowo będą mogły wziąć udział w bezpłatnych kursach na prawo jazdy kat. B i C, operatora koparko-ładowarki czy opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych. Wartość projektu to prawie 2 miliony złotych!

Celem projektu jest podniesienie w okresie 01.12.2019 do 31.12.2022 poziomu aktywności społecznej i zawodowej 108 osób (75 kobiet, 33 mężczyzn), mieszkańców gminy miasta Mrągowo i gminy wiejskiej Mrągowo, powiatu mrągowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizacje kompleksowego i zindywidualizowanego w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdego UP, wsparcia w postaci wdrożenia instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym, umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w 3 cyklach po 36 osób, pracujących w 2 grupach wykluczonych, lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata. W efekcie z projektu co najmniej 56% UP z każdego cyklu podniesie swoją aktywność społeczno-zawodową w wymiarze społecznym, 25% w wymiarze zawodowym, 8 osób podejmie zatrudnienie, 18 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy, 8 osób odbędzie staż zawodowy. Wartość projektu to 1 864 831,39 zł.

Zaplanowano zadania o charakterze:

  • społecznym: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, w tym: poradnictwo, wsparcie indywidualne i grupowe umożliwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lok oraz usługi wspierające animacje lokalną
  • zawodowym: doradztwo zawodowe, wsparcia coacha, wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych, staże zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe zgodne z kierunkiem wybranym przez uczestnika projektu w oparciu o opracowany dla każdego Indywidualny Plan Działania
  • zdrowotnym: badania lekarskie wskazujące brak przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia (praktyczna nauka, staże)

Kwestionariusz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, a także harmonogram zajęć dostępny jest na stronie projektu.

Źródło: UM Mrągowo, CSK Animator


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij