Nowy rok niesie ze sobą nowe wyzwania, mobilizuje do realizacji planów i marzeń. Zaczyna się sezon budowania domów i wszelkich poważniejszych remontów wymagających pracy na zewnątrz.

Ze względu na duże koszty wspomnianych prac, bardzo często trzeba się wspomóc kredytem budowlanym hipotecznym, przy mniejszych pracach możemy poprzestać na kredycie gotówkowym.

Kredyt hipoteczny niezależnie od banku wymagać będzie od nas, abyśmy byli właścicielami nieruchomości, a także posiadali pozwolenie na budowę (zamiennie ze zgłoszeniem – według nowelizacji prawa budowlanego od lipca 2015 roku).

Wkład własny

Jeśli jesteśmy posiadaczem działki, mamy w części banków ułatwione zadanie, ponieważ jej wartość jest liczona przez bank jako Nasz wkład własny. W części jednak doliczana będzie tylko do wartości nieruchomości, a wkład własny i tak musimy wykazać. Niezależnie od wariantu jej wartość jest ważnym czynnikiem w kredycie, dlatego dobrym rozwiązaniem jest zrobienie wyceny prywatnie. Należy jednak mieć na uwadze, czy taki operat szacunkowy będzie honorowany przez bank. Ten aspekt warto omówić z ekspertem na etapie wyboru Banku w którym chcielibyśmy złożyć wniosek kredytowy.

Wielkość domu ma znaczenie

Z kredytowego punktu widzenia kolejnym bardzo istotnym parametrem jest powierzchnia budowanego domu. Niektóre banki zwracają uwagę wyłącznie na powierzchnię użytkową, inne zaś na całkowitą powierzchnię realizowanej inwestycji. Parametr ten ma znaczenie przy określaniu minimalnych kosztów budowy. Zdecydowana większość banków określa minimalny koszt budowy poprzez „m2” domu, weryfikując tym samym czy wnioskowany kredyt budowlany – wraz z posiadanym wkładem własnym klienta – pozwoli na zakończenie inwestycji tzn. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Jeśli kwoty te według oceny banku okażą się niewystarczające, bank może wymagać od nas wnioskowania o  wyższą kwotę kredytu, bądź też odmówić jego udzielenia w przypadku braku zdolności kredytowej.

Kosztorys

Podstawowym dokumentem, mającym wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu jest kosztorys prac budowlanych sporządzany na druku bankowym. Na jego podstawie bank szacuje czy inwestycja ma szansę zostać zrealizowana oraz określa harmonogram i wysokość wypłacanych transz na budowę. Banki mają określone wzory takich kosztorysów i często wymagania dotyczące podziału całkowitej kwoty kredytu na poszczególne etapy inwestycji. Dostarczenie tych dokumentów sprawia sporo trudności klientom, ale razem z doświadczonym ekspertem jest to do wypełnienia.

Transze

Kredyt budowlany wypłacany jest w transzach, których wysokość wynika ze złożonego w banku kosztorysu prac budowlanych. W czasie wypłaty transz, kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do spłaty odsetek od wypłaconej kwoty, zaś pełną spłatę rat kapitałowo – odsetkowych rozpoczyna najwcześniej po całkowitej wypłacie kredytu. Na wypłatę kredytu i realizację budowy banki najczęściej wyznaczają 2-letni, maksymalnie 3-letni okres. Dla kredytobiorcy oczywiście krótszy okres budowy – to niższe koszty kredytu. Szybciej spłaca kapitał kredytu.

Większość banków uzależnia wypłatę kolejnej transzy kredytu od rozliczenia się z poprzednio wypłaconej kwoty, a rozliczanie następuje zwykle w formie inspekcji upoważnionego pracownika banku lub firmy współpracującej z bankiem lub dokumentacji fotograficznej wykonanej przez kredytobiorcę. To on potwierdza czy założone w kosztorysie prace budowlane zostały zrealizowane. Prace muszą być potwierdzone również odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Banki w większości odeszły już od potwierdzania prac fakturami na zakup materiałów i/lub robociznę.

Rola eksperta kredytowego

Kredyt budowlany jest postrzegany jako jeden z najbardziej skomplikowanych produktów bankowych na rynku, zarówno na etapie wyboru banku, złożenia dokumentacji jak i jego wypłaty. Warto przy wyborze kredytu budowlanego skorzystać z porad eksperta, który przejmie część obowiązków na siebie, ułatwiając całą procedurę, a także negocjując z bankiem parametry cenowe kredytu.

 

Zapraszam do placówki deFINANCE Ewa Damazy – ekspert Finansowy tel. 605 944 300

Mrągowo ul. Królewiecka 45A/1

Słowa kluczowe:
nieruchomości dom DeFinance kredyt pieniądze 
Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij