11-12 grudnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach odbyły się zajęcia dla młodzieży z zakresu edukacji prawnej oraz narada szkoleniowa członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w której udział wzięli przedstawiciele służb społecznych, służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego. 

Zajęcia z młodzieżą i szkolenie przeprowadzili sędzia dr Paweł Jaros i sędzia Paweł Kaczor, eksperci  z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, członkowie Komitetu Lanzarote - organu traktatowego Europejskiej Komisji, w sprawie ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem.

W zajęciach zorganizowanych w GOPS w dniu 11 grudnia wzięli udział wytypowani uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach, Szkoły Podstawowej w Nawiadach, a także aktywnie działająca młodzież w Punkcie Wolontariatu ,,Pomocna Dłoń” przy GOPS, ucząca się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Westerplatte oraz Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie. Kolejne spotkanie z młodzieżą odbyło się w Szkole Podstawowej w Nawiadach 12 grudnia.

Celem zajęć było przekazanie młodzieży wiedzy na temat zjawiska i skutków przemocy rówieśniczej i przemocy domowej, zagrożeń w internecie, pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

12 grudnia w świetlicy GOPS w Pieckach eksperci z Ministerstwa Sprawiedliwości spotkali się z przedstawicieli samorządu lokalnego, z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi GOPS i PCPR, przedstawicielami służby zdrowia, policji, oświaty i samorządu lokalnego, tworzącymi lokalny system pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej. Celem spotkania było przedstawienie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i konsekwencjom wypływającym ze stosowania przemocy domowej i rówieśniczej, a także krzywdzenia i niegodziwego traktowania dzieci.

Narada szkoleniowa w GOPS odbyła się w ramach realizacji ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemoc na lata 2019 -2023” oraz realizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, zaleceń Komitetu Monitorującego Europejskiej Komisji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i krzywdzeniem (Komisja Lanzarote).

Spotkania i zajęcia odbywały się w ramach organizowanego przez GOPS w Pieckach ,,Tygodnia ochrony ofiar przemocy” 7 -13 grudnia.

Słowa kluczowe:
GOPS Piecki 
Carsol art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij