W jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce trwają prace nad projektami przyszłorocznych planów finansowych, których konstrukcja przez wielu włodarzy jest oceniana jako najtrudniejsza od dekady. Prognozuje się, że w związku z szukaniem oszczędności, zmniejszy się liczba samorządowych inwestycji. W Mrągowie ma być jednak inaczej.

O problemach z przygotowaniem budżetów różnych samorządów na przyszły rok słyszymy i czytamy coraz częściej. Jest to związane m.in. ze zmianami płacy minimalnej dla nauczycieli oraz obniżki stawki podatku dochodowego z 18 do 17 procent. To, co jednak cieszy zwykłych obywateli, ma realny wpływ na funkcjonowanie samorządów.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są jasno określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003 r.  Są to: dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych), subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Samorządy często starają się także o środki ze źródeł zewnętrznych, sporą część budżetu stanowią jednak środki przekazane przez rząd.

Pierwsze pytania dotyczące planów budżetowych w Mrągowie zadaliśmy już kilka tygodni temu. — Na tę chwilę nie zamierzamy podnosić podatków czy znosić wcześniej wprowadzonych ulg podatkowych — odpowiada rzecznik prasowy Paweł Krasowski. — Mamy nadzieję, że część tych kosztów zostanie zrekompensowana przez rząd, który zapowiada chociażby zwiększenie subwencji oświatowej.

Miasto nie zamierza także wstrzymywać żadnych inwestycji.  — Nie ma zagrożenia realizacji rozpoczętych inwestycji, które na pewno będą ukończone. Do przyszłorocznego budżetu wprowadzamy również nowe inwestycje, które będziemy chcieli zrealizować, mimo wyżej wymienionych wydatków— dodaje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie.

Pod koniec listopada 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Mrągowie został opublikowany projekt budżetu Gminy Miasto Mrągowo na 2020 rok, który ma być opiniowany na najbliższej sesji rady miejskiej w poniedziałek 23 grudnia.

Zgodnie z projektem przyszły rok ma zakończyć się dochodem na poziomie 118,714 mln zł — będzie to wzrost o ok. 17% względem roku 2019 (101,419 mln zł). Jednocześnie planowane wydatki w 2020 mają wynieść 132,528 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 30% względem kończącego się roku (101,419 mln zł).  W kasie miasta zabraknie prawie 14 mln złotych. Aby pozyskać brakujące pieniądze, władze miasta planują wzięcie 11 mln złotych kredytu. Reszta deficytu ma być pokryta z tegorocznych nadwyżek oraz z wolnych środków na rachunku bieżącym.

Największe wzrost wydatków względem bieżącego roku ma nastąpić w następujących działach:

  • Transport i łączność — 21,917 mln zł (2019 — 4,375 mln zł), wzrost wydatków: 17,542 mln zł
  • Oświata i wychowanie — 38,277 mln zł (2019 — 31,805 mln zł), wzrost wydatków: 6,472 mln zł
  • Rodzina — 31,822 mln zł (2019 — 23,495 mln zł), wzrost wydatków: 8,327 mln zł
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska — 19,684 mln zł (2019 — 8,784 mln zł), wzrost wydatków: 10,9 mln zł

Wzrost kosztów w transporcie i łączności jest spowodowany inwestycjami zaplanowanymi na 2020 rok. Są to przede wszystkim; przebudowa ciągów komunikacyjnych „na zatorzu”, czyli ulic Orzeszkowej, Krasińskiego oraz placu Słowackiego (wartość inwestycji to ponad 6,460 mln zł) oraz budowa odcinka drogi gminnej w ciągu ulicy Generała L. Okulickiego (3,401 mln zł).

Oświata i wychowanie to przede wszystkim wzrost płac dla nauczycieli jednostek oświatowych (wzrost kosztów o ponad 2,870 mln zł), jak również głownie dwie inwestycje: ciąg dalszy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Bohaterów Warszawy (1,732 mln zł w roku 2020) oraz adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ulicy Kopernika (2,600 mln zł)

W przypadku gospodarki komunalnej i ochrony środowiska największym obciążeniem jest wieloletnia inwestycja związana z budową i przebudową głównych kolektorów deszczowych na terenie miasta. Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na ponad 28,855 mln złotych, z czego w przyszłym roku planowane wydatki to 9,281 mln zł

Jak można zauważyć główny wzrost wydatków wiąże się przede wszystkim z inwestycjami.  W dobie, gdy większość samorządów szuka oszczędności, Mrągowo zdecydowało się iść swoją drogą. Czas pokaże, które wyjście jest skuteczne. Należy jednak pamiętać, że każdy kredyt trzeba będzie kiedyś spłacić, a wtedy będzie trzeba „zacisnąć pasa” i mieszkańcy Mrągowa mogą to odczuć podwójnie.

Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij