Po raz 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach włącza się do akcji "Biała Wstążka", która trwa co roku od  25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Kampania  została zapoczątkowana  w Kanadzie. Związane jest to ze zdarzeniem  w Montrealu, gdzie mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.

Dwa lata później w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". 

W Pieckach  kampania "Biała Wstążka" odbywa się po raz ósmy i w tym roku przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy odbył się 7 grudnia 2019 roku w godzinach 9.00-12.00, kiedy została zorganizowana akcja "Otwartych drzwi", w ramach której odbyły się: 

  • rozdawanie mieszkańcom ulotek oraz przypinanie białych wstążek przez wolontariuszki z Nawiad pod opieką Renaty Minkiewicz
  • projekcja multimedialna materiałów edukacyjno - profilaktycznych, kampanii społecznych
  • warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy "Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, dotyczących przemocy w rodzinie", prowadzony przez  psychologa, specjalistę do spraw mediacji i poradnictwa rodzinnego Halinę Chorążewicz

Ponadto konsultacji udzielali: pracownik socjalny, dzielnicowych, psycholog (specjalista ds. mediacji i poradnictwa rodzinnego), Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich oraz członek GKPiRPA.

Drugi etap odbędzie się w dniach 11-12 grudnia w ramach nawiązanej współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości w  Klubie Integracji Społecznej prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. 11 grudnia odbędzie się spotkanie dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Pieckach oraz wolontariuszy z Punktu Wolontariatu "Pomocna Dłoń" z sędziami z Ministerstwa Sprawiedliwości nt. zagrożenia i konsekwencji wynikających z przemocy domowej i przemocy rówieśniczej. Dzień później zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem osób tworzących lokalny system wsparcia dzieci i rodziny (pracowników socjalnych, asystentów rodzin, policji, pedagogów szkolnych, pielęgniarek, wolontariuszy i przedstawicieli lokalnych mediów). Tego dnia w godz. 13.00-14.00 odbędzie się także spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Nawiadach.

 

Słowa kluczowe:
GOPS Biała Wstążka pomoc 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij