W najbliższą niedzielę 13 października Polacy wybiorą swoich reprezentantów w parlamencie. Mieszkańcy Mrągowa będą głosować w tych samych obwodowych komisjach wyborczych co w ostatnich wyborach. Kadencja 460 posłów i 100 senatorów potrwa 4 lata.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Uprawieni do głosowania są wszyscy obywatele, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 rok życia, nie są pozbawieni praw publicznych, ani wyborczych i nie są ubezwłasnowolnieni.

Wykaz komisji wyborczych w powiecie mrągowskim

Aby zagłosować, musimy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem – np. dowód osobisty lub paszport. W lokalu otrzymamy dwie karty – z listami kandydatów do Sejmu z poszczególnych komitetów wyborczych i z alfabetyczną listą kandydatów do Senatu. Ich odbiór potwierdzamy podpisem w spisie wyborców. Karty muszą być ostemplowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Na każdej karcie stawiamy tylko jeden krzyżyk – przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata.

Wyjazd służbowy ani urlop nie są przeszkodą

Głosować możemy zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. Wtedy jednak musimy przedstawić obwodowej komisji wyborczej zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie tego dokumentu składamy w urzędzie gminy, w którym jesteśmy w spisie wyborców, najpóźniej dwa dni przed wyborami (termin upływa w piątek, 11 października). Możemy zrobić to osobiście, faksem lub mailem. Dokument otrzymujemy „od ręki”. Do jego odbioru możemy upoważnić pisemnie inną osobę. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia nas do oddania głosu w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Jak kandydaci zostają posłami i senatorami?

Kraj podzielony jest na 41 okręgów w wyborach do Sejmu i 100 – w wyborach do Senatu. W wyborach do izby niższej parlamentu okręgi nie są równe, w każdym z nich do zdobycia jest inna liczba mandatów. W zależności od wielkości okręgu waha się ona od 7 do 20. Przydział mandatów poselskich ustala się według metody d’Hondta. Obowiązuje więc tutaj system proporcjonalny. Mandaty przypadające danemu komitetowi otrzymują te osoby, które zdobyły największą liczbę głosów. Nie ma więc znaczenia numer (miejsce) kandydata na liście. Aby komitet mógł uczestniczyć w podziale mandatów, musi przekroczyć minimalny procent poparcia wyborców w skali kraju. Dla pojedynczych partii wynosi on 5%, dla koalicji – 8%. W wyborach do Senatu wszystkie okręgi są jednomandatowe. Oznacza to, że wygrywa tylko jeden kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, i to on zasiada w ławach senackich.

Województwo warmińsko-mazurskie jest podzielone na 2 okręgi w wyborach do Sejmu i 4 w wyborach do Senatu. Mieszkańcy powiatu mrągowskiego wybiorą posłów w okręgu nr 35 i senatorów w okręgu nr 87. Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów:

Okręg nr 35 – Olsztyn (wybory do Sejmu)
Część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn

Lista numer 1 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 1. PASŁAWSKA Urszula Stefania
 2. FALKOWSKI Henryk Tadeusz
 3. HEĆMAN Krzysztof Wiesław
 4. KRÓL Radosław
 5. JASKULSKA Sylwia Monika
 6. PIWOWARCZYK Marcin Marian
 7. KURZĄTKOWSKI Andrzej
 8. LICZNERSKA Grażyna Zyta
 9. STEGIENKO Mirosław Wojciech
 10. URBANOWICZ Emilia
 11. EIDTNER Alicja
 12. SZAŁKO Agnieszka
 13. ANDRZEJEWSKI Jarosław Arkadiusz
 14. SIEROŃSKI Mateusz Andrzej
 15. KROPIWNICKA Iwona
 16. FRANCZUK Jarosław
 17. JAMROGA Józef Maksymilian
 18. HARAŃ Beata Ewa
 19. KRAJEWSKI Jaromir Andrzej
 20. ŚLĄSKA-ZYŚK Wioletta

Lista numer 2 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 1. MAKSYMOWICZ Wojciech Stefan
 2. ARENT Iwona Ewa
 3. CHOJECKI Artur Henryk
 4. KOSSAKOWSKI Wojciech
 5. MAŁECKI Jerzy Wojciech
 6. GOSIEWSKI Jerzy Antoni
 7. KOZŁOWSKI Patryk
 8. NOWACKI Robert Krzysztof
 9. ŻUCHOWSKI Henryk
 10. RUDNIK Dariusz Stanisław
 11. BUKOWSKA Beata Anna
 12. SZOSTAK Izabela Kamila
 13. MARCHEL Karol Robert
 14. TOŁWIŃSKA Zdzisława Barbara
 15. JUCHNIEWICZ Andrzej
 16. MICHALSKA Jolanta Anna
 17. SUCHOCKA Agnieszka Jolanta
 18. SZOSTKOWSKI Tomasz
 19. MIESZKOWSKA Ewa
 20. WYPIJ Michał Piotr

Lista numer 3 – KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

 1. KULASEK Marcin Robert
 2. MATUSZEWSKA-BORUC Małgorzata Emilia
 3. GÓRSKI Hubert
 4. MICHNIK Łukasz
 5. KOBYLIŃSKA Lucyna
 6. TARASIEWICZ Sława Iwona
 7. PYSZNA Malwina Maria
 8. RUMIŃSKI Krzysztof
 9. CHMIELEWSKA-SUJATA Monika
 10. PIENIAK Jarosław
 11. RUTKOWSKI Bartłomiej
 12. MALISZEWSKI Krzysztof
 13. GULCZYŃSKI Marcin
 14. LITMAN Ewa
 15. JAKUBAS Daniel Stanisław
 16. OLKOWSKA Małgorzata
 17. NADOLNA Janina
 18. PIOTROWSKA Anna Elżbieta
 19. DALKOWSKA Beata
 20. GRUCELA Bartosz

Lista numer 4 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

 1. LISIECKI Piotr Cezary
 2. PITURA Tomasz
 3. MICHALEWICZ Joanna
 4. TYTZ Jerzy Stanisław
 5. BORYSOWSKI Paweł Arkadiusz
 6. MICHALSKI Radosław Jan
 7. ZIELIŃSKA Justyna
 8. DĘBKOWSKI Cezary
 9. MARKOWSKA Anna
 10. LICHACZ Martyna
 11. ADAMSKA Danuta
 12. GOŁĘBIEWSKA Paulina
 13. WYSOCKI Kamil Michał

Lista numer 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

 1. CICHOŃ Janusz Władysław
 2. WASILEWSKA Anna
 3. PAMPUCH Mirosław Józef
 4. PAPKE Paweł
 5. WOJCIECHOWSKA Anna
 6. WROCHNA Artur Zenon
 7. CHMIELIŃSKI Igor
 8. KONOPKA Marek
 9. CZOPIŃSKA Małgorzata
 10. LIPNICKI Edmund
 11. GÓRALSKA Elżbieta Maria
 12. OFIERSKA Małgorzata Dorota
 13. MAKSYMOWICZ Ewa Katarzyna
 14. MIERUŃSKI Zbigniew Jan
 15. KŁOCZKO Bartłomiej Artur
 16. CIBORSKI Tadeusz
 17. RAMOTOWSKI Adam Stanisław
 18. LEWKOWICZ Magdalena
 19. WAŚ Beata Katarzyna
 20. KUCHCIŃSKI Marcin Andrzej

Lista numer 9 – KW SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA

 1. ABRAMSKI Paweł Stanisław
 2. GANCEWSKA Iwona Elżbieta
 3. ŁAZUKA Piotr
 4. WALCZAK Stanisław Jan
 5. KUSIOR Maciej Franciszek
 6. KRAJEWSKA Zuzanna Maria
 7. CYMERMAN-MACIEJOWSKA Marta
 8. SOBIERAJSKA Teresa Gracjana
 9. ZAWADZKI Paweł Tomasz
 10. FIGIEL Andrzej Jan

WYBORY DO SENATU

Okręgu nr 87, tzw. ełcki:

 • KOPICZKO Małgorzata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 • PIOTROWSKA Jolanta KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
 • TOŁWIŃSKI Stanisław KWW „POROZUMIENIE DLA MAZUR”

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij