27 września zostało podpisane porozumienie o współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Połączonymi siłami będą zwalczać przestępstwa i wykroczenia związane z naruszeniem przepisów prawa wodnego oraz ustawy o rybactwie śródlądowym.

Dyrektor RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski oraz Komendant WPSR w Olsztynie Szczepan Worobiej podpisali w Giżycku umowę o współpracy. Wspólne działania instytucji będą polegać przede wszystkim na wzajemnej pomocy przy zwalczaniu wszelkich nielegalnych działań ze strony użytkowników akwenów. To również będą wspólne patrole, inwentaryzacje czy wizje terenowe wód administrowanych przez PGW Wody Polskie.

Prócz działań w terenie umowa przewiduje również przekazywanie przez RZGW informacji o podejrzeniu dokonywania nielegalnego połowu ryb czy innej nielegalnej działalności na akwenach wodnych podlegających Wodom Polskim. PSR natomiast będzie informować o wszelkich nielegalnych urządzeniach i budowlach nawodnych, podejrzeniach naruszenia linii brzegowej, niszczeniu roślinności wodnej czy też nielegalnego grodzenia nieruchomości przyległych do akwenów wodnych. Przekazywane będą wszelkie podejrzenia naruszenia przepisów ustawy o ochronie środowiska i ustawy prawa wodnego.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem wodnym, jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego (m.in. pomosty stałe i pływające, stawy, stopnie wodne, nadbrzeża, stałe urządzenia do połowu ryb, wloty urządzeń kanalizacji czy urządzenia energetyki wodnej), właściciel może wystąpić z wnioskiem o legalizację. Jeżeli jednak tego nie zrobił lub nie otrzymał zezwolenia, to Wody Polskie nakładają na taką osobę nakaz usunięcia obiektu, ustalając warunki i termin wykonania.

Przepisy prawa wodnego zabraniają również grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegowej. Właściciele takich posesji nie mogą również uniemożliwiać i zakazywać przechodzenia przez ten obszar.

W tym roku inspektorzy Wód Wodnych w Białymstoku podczas przeprowadzonych kontroli, stwierdzili blisko 120 przypadków grodzenia linii brzegowej oraz ponad 1000 nielegalnych urządzeń wodnych.


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij