Budextan Oficerska

19 września 2019 r. w Teatrze Małym w Tychach odbyła się Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków”.Wśród wyróżnionych znalazła się Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie. Przekazane środki pozwolą na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz modernizację budynku.

W uroczystej gali udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawicki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek  jak również Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, którzy dokonali wręczenia wyróżnionym jednostkom symbolicznych czeków oraz podziękowali strażakom za ich służbę, odwagę i bohaterstwo.

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” po analizie 2248 wniosków wyróżnił  tylko 21 komend PSP oraz 228 jednostek OSP z terenu całej Polski, które łącznie otrzymały kwotę 2 mln zł.

Wśród wyróżnionych znalazła się Komenda Powiatowa PSP w Mrągowie, w imieniu której symboliczny czek z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Jasińskiego odebrał z-ca komendanta powiatowego PSP w Mrągowie mł. bryg. Paweł Głowienka. Pozyskane środki pozwolą na zakup specjalistycznego wyposażenia oraz niezbędną modernizacje budynku, która obniży koszty utrzymania komendy w Mrągowie.

Program realizowany jest przez Fundację „ORLEN – Dar Serca”. Inicjatywa ta skierowana jest do zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej, której celem jest dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Przekazane środki pozwalają na doposażenie jednostek, a tym samym na skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Głowienka, mł. kpt. Marcin Kordek, KP PSP w Mrągowie
 

Budextan art

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij