Informacja radnych Klubu Mrągowska Wspólnota Samorządowa w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie.

Drodzy Mieszkańcy,

jak pewnie wiecie w dniu 19.08.2019 roku doszło do odwołania dotychczasowego Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Cybula. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego doszło do tej zmiany, jakie były jej powody i dlaczego grupa radnych nie wzięła udziału w sesji Rady Miejskiego, w trakcie której doszło do zmiany. Do rzeczy. Na początek fakty.

1/ Zgodnie z przyjętym Planem Pracy Rady Miejskiej w Mrągowie Sesje odbywają się w ostatni czwartek miesiąca – co we wrześniu wypadało w czwartek 26.09.2019. Część radnych w związku z tym faktem dopasowało odpowiednio terminy swoich urlopów m.in. przewodniczący.

2/ W dniu 12.09.2019 roku grupa radnych -D.Tarnowski, M.Miksza, R. Czyżewski, B.Moroz, K.Detyna , D.Jakubas złożyła w Radzie Miejskiej wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej celem rozpatrzenia wniosku o odwołanie Waldemara Cybula z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie ze Statutem Miasta przewodniczący zobowiązany jest do zwołania Sesji Nadzwyczajnej w terminie siedmiu dni od daty wpłynięcia wniosku.

3/ W dniu 17.09.2019 r wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Miksza bez uzyskania wymaganej zgody przewodniczącego zwołał XII Sesję Rady Miejskiej na dzień 19.09.2019 na godz. 16.00. Informacja dociera do radnych ok. godz. 12.18.

4/ W tym samym dniu ok. godz 13.27 przewodniczący Rady Waldemar Cybul zwołuje Sesję na dzień 19.09.2019 na godz. 09.00, a do prowadzenia obrad upoważnia wiceprzewodniczącego Bogdana Moroza.

5/ W dniu 19.09.2019 na Sesji stawiło się 11 radnych  – oprócz wnioskodawców: H.Nikonor, E Szałachowska, D. Papiernik, C.Zyra, G.Parda. W wyniku głosowania nad wnioskiem jednogłośnie odwołano W. Cybula z funkcji przewodniczącego. Odwołanie  uzasadniono następująco (przytaczamy w całości, ponieważ jest bardzo ciekawe): zgodnie z prerogatywami ustawowymi rada gminy powołuje i odwołuje przewodniczącego gminy. Niniejsza uchwała jest realizacją ustawowych prerogatyw rady gminy, jej podjęcie przez Radę Miejską w Mrągowie jest więc uzasadnione.

6/ Na tej samej Sesji poszerzono jej program o wybór nowego przewodniczącego. Na stanowisko to powołano H. Nikonora. Nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad oraz je zakończył ok. godz. 11.00

7/ Zgodnie ze Statutem Miasta rozszerzenie programu Sesji wymaga, by za uchwałą głosowała bezwzględna większość ustawowego składu Rady. W głosowaniu za było 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Mimo obecności na sali radcy prawnego  p. Bączka nie zauważono ewidentnego złamania Statutu Miasta – po zorientowaniu się przez radnych uczestniczących w Sesj,i że dokonali nieprawomocnego wyboru, wiceprzewodniczący B.Moroz o godz.17.17 tego samego dnia rozesłał smsy informujące o wznowieniu Sesji o godz 18.15.

8/ Następnie o godz 18.26 znowu za pomocą smsów zwołano XIII Sesję Rady Miejskiej na godz. 18.45 tegoż samego dnia z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego przewodniczącego. Zawiadomienie zostało autoryzowane przez M. Mikszę.

9/ W końcu po wielu trudach wybrano nowego przewodniczącego H. Nikonora.

Jako Radni klubu MWS powstrzymamy się od komentarza dotyczącego ww. wydarzeń. Przedstawiliśmy jedynie gołe fakty. Ocenę pozostawiamy Państwu. Musimy jednak wspomnieć, że nie o takie funkcjonowanie Rady Miejskiej nam chodzi. Jesteśmy za merytoryczną współpracą na rzecz Miasta i jego mieszkańców. Nie interesują nas rozgrywki o przysłowiowe stołki, spiskowanie za plecami, wykorzystywanie kruczków prawnych itp. Stajemy zawsze z merytorycznymi argumentami twarzą w twarz z oponentami, otwarci na ich argumentację dla dobra Mrągowa.

Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij