11 września we wsi Surmówka nastąpiło oficjalne odsłonięcie odbudowanego pomnika ofiar I wojny światowej. 

1 września stowarzyszenie Kursk ukończyło odbudowę pomnika w Surmówce w gminie Sorkwity. Oficjalne odsłonięcie nastąpiło wraz z udziałem wójta gminy. Statuę wzniesiono ponad 100 lat temu ku pamięci mieszkańców wsi, którzy polegli na frontach I Wojny Światowej. Pomnik przez przeszło 50 lat stał we wsi. W 1969 roku monument został rozebrany i zepchnięty do pobliskiego stawu. Staraniami stowarzyszenia wolontariusze wydobyli pomnik z wody i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń rozpoczęła się jego odbudowa.

Kiedyś na Mazurach istniało wiele podobnych monumentów. Według szacunków historyków było ok. 200 pomników upamiętniających mieszkańców poległych na frontach I wojny światowej. Wznoszono je masowo z inicjatywy wspólnot parafialnych i stowarzyszeń kombatanckich, ale także osób prywatnych oraz władz państwowych ówczesnych Prus Wschodnich. Często były to skromne tablice z nazwiskami wmurowane w ściany kościołów lub niewielkie pomniki przy cmentarzach, ale czasem także monumentalne obeliski i posągi, ustawiane w centrum miejscowości.

Do dzisiaj jednak takich obiektów zachowało się niewiele. Po 1945 r., gdy na tych terenach nastąpiła niemal całkowita relokacja ludności, były zwykle traktowane jako symbole niemieckiej propagandy. Większość została zniszczona, niektóre przekształcano w pomniki patriotyczne lub kapliczki.

Stowarzyszenie Kursk zajmuje się wspomaganiem lokalnych samorządów w zakresie rekonstrukcji i utrzymania miejsc pamięci różnych formacji wojskowych. W ramach swojej działalności m.in. sprawuje opiekę na cmentarzach wojskowych, remontuje i odnawia pomniki oraz inne miejsca pamięci. Zajmuje się również poszukiwaniem, miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, poległych podczas działań wojennych.

Słowa kluczowe:
Sorkwity pomnik wojsko 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij