Już niedługo wszyscy chętni będą mogli skorzystać z nowej ścieżki edukacyjnej wokół stawu w pobliżu Piecek. Teren ten stanowi ciekawy przykład lokalnej przyrody i jest siedliskiem unikalnych zwierząt w tym ptactwa czy płazów.

Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury umożliwiającej bezszkodowe zwiedzanie terenów wraz z możliwością wypoczynku i obserwacji lokalnego ptactwa. Docelowo na ścieżkę będą składały się kładki i pomosty edukacyjne włącznie z zapleczem turystycznyno-rekreacyjnym. Wzdłuż ścieżki zostaną rozmieszczone tablice informacyjne o ciekawostkach z zakresu flory i fauny oraz wybudowane 2 wiaty obserwacyjne. Przewidziane jest również miejsce na ognisko.

Ścieżka będzie się rozciągać od północy, zachodnim brzegiem aż do południowej części stawu. Na ten moment powstała już wiata obserwacyjna z miejscem na ognisko oraz kładka piesza wraz z przylegającą do niej ścieżką.

W ramach tego samego projektu, realizowana jest również adaptacja budynku gospodarczego przy siedzibie parku na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów.

Inwestycje są realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020 i stanowią część projektu: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego. Do tej pory, w 2018 roku, zakupiono literaturę fachową do realizacji zajęć i pracy w terenie. Mazurski Park Krajobrazowy podkreśla także pomoc i zaangażowanie gminy Piecki.

Ścieżka edukacyjna wokół stawu — fot: Mazurski Park Krajobrazowy

źródło: Mazurski Park Krajobrazowy


 

 
Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij