Starostwo Powiatowe w Mrągowie, przy współpracy z firmą NuMedia z Olsztyna, pozyskało 1 655 472,56 zł środków z Unii Europejskiej na realizację trzech projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z Działania RPWM.02.04.000 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. Wkład własny Powiatu Mrągowskiego wyniesie 184.768 zł. Z tego na wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia, sprzęt i narzędzia będzie kwota 737 517 zł.

Już od 1 sierpnia br. rozpocznie się realizacja trzech projektów z dofinansowaniem ze środków UE. Pierwszy z nich to „Czas na ciebie – operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym” Program realizowany będzie w okresie 01.08.2019 – 30.09.2020. Wartość ogółem sięgnie 984 796,76 zł, z czego dofinansowanie UE stanowi 886 159,80. Wkład własny powiatu wynosi 98 636,96 zł, a środki trwałe – 495.457 zł. Program obejmuje adaptację pomieszczeń w warsztatach szkolnych CKZiU, remont z wymianą podłóg i instalacji, zakup dwóch obrabiarek CNC – tokarki i frezarki, z symulatorami, oprogramowaniem, sprężarki śrubowej oraz zestawów narzędzi, zakup wyposażenia dwóch pomieszczeń w sprzęt IT i meble. Nastąpi też modernizacja kierunków kształcenia w branży mechanicznej oraz informatycznej. Nauczyciele odbędą specjalistyczne kursy i szkolenia, które pozwolą na prowadzenie zajęć z uczniami oraz szkolenie dorosłych.

Drugi program to „Lepsza diagnostyka – nowa jakość w mechanice pojazdów samochodowych”. Ten program ma być realizowany również w okresie 01.08.2019 – 30.09.2020. Jego wartość ogółem wynosi 426 522,50 zł. Dofinansowanie UE na poziomie 383 614,50. Wkład własny stanowi 42 908,00 zł, a środki trwałe – 220 060,00 zł. Program obejmuje adaptację pomieszczenia w warsztatach szkolnych CKZiU, remont z wymianą podłogi i instalacji, zakup nowoczesnego wyposażenia stacji diagnostycznej wraz z meblami i narzędziami. Przewidziana jest modernizacja kierunków kształcenia w branży mechaniki samochodowej. Ostatni program to „Jesteśmy zawodowcami – edycja 2”, który rozpocznie się 1 września br. a zakończy 30 września 2021 roku. Jego wartość sięga 428 921,30 zł, z czego dofinansowanie UE to 385 698,26, a wkład własny – 43.223,04 zł. Wartość środków trwałych – 22.000 zł.

W programie przewidziano diagnozowanie i szkolenie z kompetencji miękkich uczniów, kursy i szkolenia specjalistyczne dla uczniów – wózki widłowe, spawanie MAG i TIG, prawa jazdy, operator koparko-ładowarki, operator HDS, układy klimatyzacji oraz geometrii układu zawieszenia. Uczniowie odbędą płatne staże zawodowe w zakładach mechaniki samochodowej oraz spawalniach.

– W ramach projektów powstaną dwie nowoczesne pracownie dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych na warsztatach mechanicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie – słyszymy w starostwie.

Pracownia CNC będzie się składać z dwóch pomieszczeń. W pierwszym na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W drugim uczniowie będą mieli do dyspozycji komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, gdzie będą przygotowywać się na symulatorach oraz uczyć się programowania.

– Z pracowni będą korzystać uczniowie kształcący się w takich zawodach jak technik mechanik, technik informatyk czy operator obrabiarek skrawających. Są to zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy w wielu zakładach produkcyjnych i usługowych w naszym regionie, w kraju i zagranicą. To będzie najnowocześniejsza w powiecie mrągowskim, stworzona do praktycznej nauki zawodu, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. Za otrzymane środki finansowe starostwo nie tylko wyremontuje i doposaży warsztaty CKZiU, ale również zaoferuje płatne staże, darmowe kursy i doradztwo zawodowe dla uczniów, a także kursy doszkalające dla nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje, tak potrzebne na współczesnym rynku pracy.

– Co jest niezmiernie istotne, projekty będą realizowane we współpracy z przedsiębiorcami z powiatu mrągowskiego. Szkoła już wiele miesięcy wcześniej podpisała kilkanaście porozumień o współpracy z przedsiębiorcami.

To są już kolejne projekty mające poprawić bazę dydaktyczną mrągowskiego szkolnictwa zawodowego i wesprzeć uczniów tych szkół w jak najlepszym ich przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, czy też podjęcie dalszego kształcenia. Pomysłodawcą tych projektów i osobą, która od wielu lat bardzo aktywnie współtworzy projekty na rzecz unowocześnienia i poprawy warunków szkolnictwa zawodowego, jest naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, Marek Szmigiel. W tej pracowni można i to jest konieczność, jeśli chce się być się operatorem obrabiarek CNC, nauczyć się rysować na komputerze. Ta umiejętność rysowania odbiega znacznie od ulubionego przez wielu bazgrania w programie Paint. Jest to poważna umiejętność tworzenia rysunków dwu(2D) i trójwymiarowych (3D). Uczymy posługiwać się programami grafiki typu CAD - AutoCAD i Solid Edge. To nie są programy trudne do opanowania, choć powstają na nich skomplikowane rysunki. I wreszcie-w pracowni CNC uczy się również posługiwania się jednym z programów rodziny CAM - programem EdgeCAM. Rozwinięcie skrótów CAD, CAM czy CNC to już sporo mówi, ale EdgeCAM to taki program do rysowania, przy pomocy którego nie tylko narysujemy np. guzik w trzech wymiarach, ale również napiszemy poprawny program (kod NC) dla obrabiarki, która "wyrzeźbi" ten guzik.

Pracownia CNC? Pracownia z obrabiarkami sterowanymi komputerem. Uczymy się je obsługiwać i pisać dla nich programy. Pracownia CNC w ZST-E CKU w Ostrowie Wlkp. jest wyposażona w profesjonalne obrabiarki do obróbki metali i tworzyw sztucznych amerykańskiej firmy HAAS. Jedną z maszyn jest pionowe centrum frezarskie VF1 z dwudziestogniazdowym magazynem narzędzi, przystosowane do pracy w pięciu osiach. Jest także tokarka CNC SL-10 z dwunastogniazdową głowicą narzędziową. Maszyny są na tyle precyzyjne, że z łatwością wykonują różne skomplikowane detale i części maszyn. Na tych maszynach kształci się operatorów obrabiarek skrawających oraz techników mechaników z kwalifikacją zawodową typową dla operatorów. W procesie edukacji mają oni opanować obsługę obrabiarek konwencjonalnych oraz tych starowanych numerycznie. Do tego celu służą posiadane przez szkołę programy komputerowe typu MTS, SINUTRAIN oraz ESPRIT. W pracowni są także symulatory do nauki programowania. Planuje się powiększenie parku maszynowego o obrabiarki z innymi sterowaniami stosowanymi w przemyśle (Fanuc, Sinumerik, Heidenhain).

Nowoczesna szkoła zawodowa

źródło: Starostwo Powiatowe w Mrągowie


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij