Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie ponawia przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu znacznego przekroczenia planowego budżetu względem zgłoszonych ofert.

Dokumentacja przetargowa trafiła już do publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jak podaje GDDKiA jeszcze w tym roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. W stosunku do poprzedniego postępowania zostały zmienione kryteria oceny ofert.

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16 w ciągu drogi krajowej nr 16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym około 13 km w ciągu S16. Zaczynać się będzie w okolicach Borek Wielkich, następnie przebiegać przez Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo i zakończy się w okolicach Mrągowa od strony południowo-zachodniej, gdzie będzie połączona z odcinkiem drogi nr 59 wchodzącej w skład obwodnicy Mrągowa.

Poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na znaczne przekroczenie planowanego budżetu na ten cel. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

Droga jest ważnym elementem rozwoju tutejszego regionu. Skróci czas przejazdu pomiędzy Olsztynem i Ełkiem oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z Mrągowa. Zwiększy także bezpieczeństwo na szlaku.