W Starostwie Powiatowym w Mrągowie podpisano umowę między Powiatem Mrągowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D.

Jak słyszymy w Starostwie, dzięki przystąpieniu do programu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie otrzymają środki na zakup nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym tych, które poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich".

Wszystkie trzy projekty, które ubiegały się o dofinansowanie ze środków PFRON, uzyskają środki we wnioskowanej wysokości. Łączna wartość projektu to 338 493 zł. Umowę podpisali ze strony PFRON dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego – Janusz Surmacz, ze strony naszego powiatu starosta Barbara Kuźmicka-Rogala oraz wicestarosta Paweł Długoborski.

Zakup trzech pojazdów (dwóch busów oraz jednego autobusu), przyczyni się do wyrównania szans niepełnosprawnych mieszkańców odległych terenów wiejskich w dostępie do rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Zwiększy ich szanse rozwoju i nabycia umiejętności niezbędnych do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania.

Podczas tego samego spotkania podpisano również porozumienie dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

"System Obsługi Wsparcia jest to nowoczesna platforma, która w przyszłości umożliwiać będzie zarówno osobom niepełnosprawnym jak i jednostkom działającym na ich rzecz, składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON bez wychodzenia z domu".

Głównym celem systemu jest zwiększenie dostępności do oferowanej pomocy. Dzięki uczestnictwie w SOW wnioskodawcy z naszego powiatu nie tylko uzyskają informacje o możliwych dofinansowaniach, ale również będą mogli złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień czy uzupełnić braki, zapoznać się ze wzorem umowy oraz podpisać ją i rozliczyć. Dostęp do systemu będzie bezpłatny.

Źródło: SP

Fot. archiwum Starostwa Powiatowego w Mrągowie

Słowa kluczowe:
 

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij