Początek lipca w Zespole Oświatowo-Sportowym „Baza” w Mrągowie jest gorący, a wydarzenia zmienne jak w kalejdoskopie. Szkoła, jak zwykle o tej porze roku, przeprowadziła nabór.   

Wyniki naboru, niestety, nie były dla szkoły korzystne i dlatego 2 lipca Zarząd Powiatu w Mrągowie nie wyraził zgody na utworzenie klasy czwartej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego i klas pierwszych liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego w zbliżającym się nowym roku szkolnym. Uzasadnił swoją decyzję tym, że zgłosiła się zbyt mała liczba chętnych kandydatów.

Jak można się było spodziewać, natychmiast zaprotestowali rodzice uczniów, którzy złożyli dokumenty do tej szkoły. Rodzice wystosowali też pismo do Starosty Mrągowskiego z prośbą o przedłużenie naboru i już w poniedziałek 8 lipca spotkali się z zastępcą Starosty i naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz z dyrektorem ZOS. Rozmowa była trudna, ale argumenty wszystkich stron zostały wysłuchane.

Po spotkaniu wypadki potoczyły się błyskawicznie. Już następnego dnia Zarząd Powiatu podjął decyzję o uruchomieniu oddziałów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego na podbudowie gimnazjum z liczbą 10 uczniów i na podbudowie szkoły podstawowej z liczbą 13 uczniów. Powierzył też wykonanie swojej uchwały dyrektorowi Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza”.

- Teraz już mamy pewność, że klasy pierwsze liceum zostały powołane do życia – mówi dyrektor Anna Onisiewicz – i zapraszam jeszcze innych uczniów, którym sport jest bliski, żeby składali aplikacje do naszej szkoły.

Zdzisław Piaskowski.

Słowa kluczowe:
Mrągowo Powiat Mrągowski liceum szkoła Baza 

Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij