Gabriela Mazur z Piecek została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”. Jej rysunek otrzymał wyróżnienie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gabriela Mazur, uczennica Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach została wyróżniona przez Aleksandrę Hadzik - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za rysunek wykonany na konkurs promujący bezpieczne zachowania dzieci na wsi.  

Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” miało zwrócić szczególną uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych oraz zachęcić młodych ludzi do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w obrębie gospodarstwa rolnego, a także uwrażliwić rodziców oraz opiekunów na czynności, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Pieckowianka doskonale przedstawiła w formie plastycznej swoje wyobrażenie o bezpieczeństwie dzieci na wsi. Jej rysunek już na etapie regionalnym konkursu został nagrodzony drugim i na poziomie wojewódzkim pierwszym miejscem.

Młoda mieszkanka Piecek wyróżnienie z rąk Prezesa Kasy odebrała podczas Gali IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”, która odbyła się 14 czerwca (piątek) w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.Uroczystość zakończyło przedstawienie edukacyjne– KRUSikowo. Po oficjalnej części dzieci, w tym Gabriela Mazur z Piecek, wzięły udział w warsztatach naukowych zorganizowanych przez jednego z fundatorów nagród.

Lista laureatów konkursu

Fot. Joanna Mazur, www.krus.gov.pl.

Źrodło: Joanna Mazur, oprac. EK.


Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij