Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Mrągowie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Mrągowie zapraszają na VI Mrągowskie Targi Pracy i Edukacji, które odbędą się 14 czerwca br. w godzinach 1000-1300 w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65.

Głównymi adresatami Targów Pracy i Edukacji  są przede wszystkim młodzi ludzie, którzy już niedługo będą podejmować ważne decyzje edukacyjno- zawodowe, studenci, absolwenci szkół średnich, osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych oraz rodziców. Wydarzenie ma na celu m.in.: przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy, pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie ofert pracy, ułatwienie młodzieży nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami oraz specjalistami rynku pracy itp. Przedsięwzięcie będzie stanowiło doskonałą okazję do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, praktyk, staży zawodowych, wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy. Młodzież zainteresowana uzyskaniem lub zmiana kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy będzie mogła zapoznać się z ofertą szkoleniową OHP. Dodatkowo uczestnicy Targów będą mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami m.in. Ochotniczych Hufców Pracy, Publicznych Służb Zatrudnienia itp. Specjaliści rynku pracy m.in. udzielą informacji o ofertach pracy, kursach i szkoleniach, podpowiedzą jak przygotować dokumenty aplikacyjne, przekażą wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych  itp.

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w targach, zaprezentowania swojej firmy i przedstawienia ofert pracy, staży, praktyk dla młodzieży z Mrągowa i powiatu mrągowskiego. Kontakt ze specjalistami Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Mrągowie, ul. Warszawska 29/3, tel. 89 741 47 42, adres e-mail: mck.mragowo@ohp.pl

Malwina Kucio- doradca zawodowy MCK w Mrągowie
Norbert Osiński – pośrednik pracy MCK w Mrągowie 

       

 


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij