Powiatowi radni będą debatować nad Raportem o stanie Powiatu Mrągowskiego w 2018 roku. W dyskusji mogą zabrać głos również mieszkańcy. Odpowiedni wniosek należy złożyć do 13 czerwca br.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie opublikowano raport o stanie Powiatu Mrągowskiego za rok 2018. To nowy obowiązek samorządów, który ma zwiększyć dostęp obywateli do informacji o gminie, mieście, powiecie czy województwie. Nowe przepisy weszły w życie od kadencji, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

Powiatowi radni będą rozpatrywać dokument podczas najbliższej sesji zaplanowanej na piątek 14 czerwca 2019 r. W tym roku Raport po raz pierwszy zostanie poddany debacie publicznej. Aby wziąć udział w niej udział, należy wypełnić odpowiedni wniosek w wersji papierowej poparty co najmniej 150 podpisami mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie samorządu, czyli do dnia 13 czerwca br. do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (ul. Królewiecka 60A). Wnioski złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Jeżeli będzie więcej chętnych, zdecyduje kolejność zgłoszeń. Cała debata zakończy się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.

Raport wraz ze zgłoszeniem do zabrania głosu w debacie dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

EK

Budextan art

Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy lokalne samorządy pomagają przedsiębiorcom w czasie pandemii?

Tak - 27.6%
Nie - 52.2%
Trudno ocenić - 13.8%

Głosów ogółem: 203
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: czerwiec 27, 2020
X Zamknij
X Zamknij