Mieszkańcy Mrągowa mają szansę zrealizować własne pomysły z wykorzystaniem miejskiej kasy. Ruszyła siódma edycja Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji mieszkańców jest 500 tys. złotych. Projekty można zgłaszać do 9 sierpnia br.

Do 9 sierpnia mieszkańcy Mrągowa mogą zgłaszać inicjatywy, które mają szansę zostać zrealizowane w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza w wersji papierowej (dokument dostępny w Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego) lub elektronicznej za pomocą strony internetowej https://mragowo.budzet-obywatelski.org/. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia inicjatywy z podpisami 20 mieszkańców Mrągowa.

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Przede wszystkim sprawdzona zostanie zgodność z regulaminem budżetu obywatelskiego oraz koszty. Urzędnicy poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego wydadzą opinię na temat zgłoszonych inicjatyw pod kątem planowanych inwestycji Miasta, oszacowania kosztów realizacji zadania i wykonalności technicznej. Ostateczna lista projektów zatwierdzona przez Zespół Koordynujący MBO 2020 zostanie opublikowana 27 sierpnia br.

O tym, które inicjatywy zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy Mrągowa. Głosować będzie można za pomocą specjalnych kart do głosowania lub internetowo w terminie od 2 września do 9 października br. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Mrągowa. Nowe przepisy umożliwiły głosowanie i zgłaszanie projektów każdemu kto mieszka w naszym mieście. Nie ma ograniczenia wiekowego. Zgłaszać projekty i głosować na wybrane inicjatywy mogą nawet dzieci.

Mrągowski Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Gminy Miasta Mrągowo, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych. Na zadania inwestycyjne przeznaczona jest kwota 400 000 zł. Maksymalna wartość zadania inwestycyjnego to 100 000 zł, z zaznaczeniem, że całkowita wartość zgłoszonego zadania może wzrosnąć maksymalnie do 15% wartości w zgłoszeniu. Na zadania nie-inwestycyjne tzw. projekty miękkie przeznaczona jest kwota 70 000 zł. Maksymalna wartość jednego zgłoszonego zadania miękkiego to 14 000 zł. W puli funduszy przeznaczonych na MBO 2020 urzędnicy zostawiają 30 000 złotych na inicjatywy uczniów mrągowskich szkół. Szkolny Budżet Obywatelski zaplanowany jest na wrzesień – listopad br. Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia przedstawimy niebawem w osobnym artykule.

Harmonogram MBO 2020

Zgodnie z Regulaminem MBO 2020:

  • Zadania nie-inwestycyjne, tzw. projekty miękkie to takie, które nie generują kosztów utrzymania po realizacji zadania. Propozycje zadań miękkich nie mogą powielać propozycji zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Zadania inwestycyjne (należy przez to rozumieć zadanie związane z budową, modernizacją lub remontem infrastruktury miejskiej lub zakupem inwestycyjnym) powinny służyć społeczności Miasta i być odpowiedzią na jej potrzeby. Dana propozycja zadania powinna stanowić spójną i integralną całość, przypisaną do konkretnej lokalizacji. Zadania inwestycyjne nie mogą generować wysokich kosztów eksploatacji tj. takich, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na wydatki budżetu Miasta. Jeśli po przetargu zadanie przekroczy ustalony limit 100 000 zł, to jeżeli koszt realizacji zadania nie przekroczy 15% podstawowej wartości, wówczas zadanie zostanie skierowane do realizacji. Jeżeli koszt realizacji zadania przekroczy 15%, wówczas zadanie nie będzie zrealizowane w ramach MBO.

Mrągowski Budżet Obywatelski to przedsięwzięcie, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. To narzędzie, za pomocą którego mrągowianie mogą decydować, na co przeznaczyć określoną część miejskiego budżetu. Mrągowski Budżet Obywatelski po raz pierwszy został wprowadzony w 2013 roku. A zwycięskie projekty (Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie, Przygotowanie terenu rekreacji nad jez. Sutapie Małe os. Nikutowo, Murale tematyczne) zostały zrealizowane rok później. Z budżetu miejskiego na zadania MBO 2014 przeznaczono 200 tys. złotych.

EK

 

Dodaj komentarz:

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
Sylwerster Mrongoville 2019
X Zamknij