Do 14 czerwca br. absolwenci podstawówek i gimnazjów mogą aplikować do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mrągowski. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego mragowo.edu.com.pl. Miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich.

Źródło: www.vulcan.edu.pl

Licea, technika i szkoły branżowe I stopnia, kształcące w różnych zawodach prowadzą elektroniczny nabór  chętnych. Absolwenci podstawówek i gimnazjów na wybór szkoły mają czas do piątku, 14 czerwca br. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się do żadnej z placówek oświatowych, dla których organem prowadzących jest Powiat Mrągowski. Nie ma żadnego znaczenia kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

Nabór elektroniczny w powiecie mrągowskim jest prowadzony od roku 2005. System mragowo.edu.com.pl ułatwia prowadzenie rekrutacji organowi prowadzącemu placówki, szkołom, a także zainteresowanym uczniom.

– Ze strony organu prowadzącego elektroniczna rekrutacja sprawia, że mamy podgląd na preferencje wyboru oddziałów przez uczniów. Pozwala to przy symulacji końcowej z dużą dokładnością zaplanować liczbę klas w poszczególnych szkołach – mówi Marek Szmigiel, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Trwająca rekrutacja dotyczy tzw. podwójnego rocznika. We wrześniu do szkół pójdą skumulowane roczniki z ostatnich klas gimnazjów i ośmioklasowych  podstawówek.

– Planowana liczba absolwentów po gimnazjum w powiecie mrągowskim wynosi 425 uczniów, natomiast po podstawówce 420 uczniów. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie wszystkich absolwentów. Także nasze szkoły są do tego przygotowane. Oczywiście będą występować, jak każdego roku, sytuacje kiedy to do cieszących się największym zainteresowaniem oddziałów dostaną się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Jednakże uczniowi Ci będą mogli wówczas skorzystać ze wskazanego drugiego wyboru - dodaje Marek Szmigiel.

Proces rejestracji za pomocą serwisu mragowo.edu.com.pl prezentuje film instruktażowy. Opisano w nim szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

Ewelina Krzywosz


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij