Przez cały czerwiec młodzież z Mrągowa może sięgnąć po pieniądze na realizację swoich pomysłów. Wszystko w ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych. Regulamin oraz wniosek dostępne są na stronie www.mymragowo.pl i www.alefundacja.pl.

O dotację na własne pomysły w wysokości do 1 400 złotych z Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych może ubiegać się młodzież w wieku 15-25 lat, mieszkająca, pracująca lub ucząca się w Mrągowie. Pomysł na realizację lokalnego przedsięwzięcia muszą zgłosić minimum cztery osoby. Jedna grupa inicjatywa może wnioskować o realizację jednego pomysłu.

– W roku 2019 przewidujemy dofinansowanie około 10 inicjatyw. Jeśli po pierwszym naborze zostaną fundusze, jesienią zostanie ogłoszony nabór uzupełniający. Co jest najistotniejsze: inicjatywa musi być naprawdę młodzieżowa, to znaczy wymyślona przez młodzież. Będzie to weryfikować specjalnie powołana komisja Mrągowskiego Forum Młodzieży, które razem z nami patronuje Funduszowi — mówi Aleksandra Lemańska, prezes Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”.

Program wspierania inicjatyw młodzieżowych realizowany jest w regionie od czterech lat. Pieniądze na przedsięwzięcia społeczne nastolatków z Warmii i Mazur pochodzą z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Środki finansowe przekazywane są w formie otwartego konkursu ofert, w którym biorą udział organizacje pozarządowe wspierające młodzież. Fundusze przeznaczone są na koszty inicjatyw oraz na wsparcie animacyjne, mentoringowe i szkoleniowe młodych realizatorów.

– Dotychczas nie zdarzyło się, aby podobny program został wdrożony na poziomie lokalnym, tym bardziej z zaangażowaniem środków pieniężnych ze strony samorządu miasta lub gminy. Mrągowo jest pierwszym miastem, gdzie władze lokalne, organizacja pozarządowa i samorząd województwa postanowiły połączyć siły i wspólnie sfinansować Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych — dodaje Aleksandra Lemańska. – O funduszu wspierającym oddolne inicjatywy podejmowane przez młodzież mówi się w Mrągowie od ponad roku, odkąd powstało Mrągowskie Forum Młodzieży. W projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mrągowska młodzież zrealizowała 9 autorskich przedsięwzięć, kierowanych nie tylko do rówieśników, ale również do mieszkańców Mrągowa i turystów.

Młodzi ludzie skupieni w Mrągowskim Forum Młodzieży do tej pory zrealizowali między innymi plenerowe warsztaty graffiti, warsztaty filmowe z sondą uliczną „Co Mrągowo robi dla młodzieży?”, kurs pierwszej pomocy dla podopiecznych Domów dla Dzieci czy akcję sprzątania zapomnianych cmentarzy. Jakie pomysły zostaną zrealizowane dzięki Funduszowi Inicjatyw Lokalnych, okaże się nie później niż 10 lipca, gdy zostanie opublikowana lista dofinansowanych wniosków. Z kolei pomysłu młodzieży zostaną zrealizowane od 15 lipca do 30 listopada 2019 roku przy wsparciu koordynatorów Funduszu.

– Każda grupa otrzymuje swojego opiekuna – wykwalifikowanego, doświadczonego przewodnika, którego rolą jest wspieranie, motywowanie, pomoc w trudnościach, ale nie wyręczanie. Ważną rolę pełni także samorząd: promuje inicjatywy, służy informacją, a władze lokalne w miarę możliwości uczestniczą w inicjatywach, w odpowiedzi na zaproszenie młodzieży. Pod koniec sierpnia opiekunowie Funduszu planują jednodniowy integracyjny zlot dla wszystkich grup inicjatywnych, a w grudniu odbędzie się uroczysta Gala Finałowa z prezentacją rezultatów i publiczną debatą nad kolejną edycją Funduszu.

Młodzież, która chce sięgnąć po pieniądze z Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, musi złożyć wniosek o dofinansowanie do 30 czerwca br. Formularze w wersji papierowej należy dostarczyć do Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej, a w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie z Fundacją Alternatywnej Edukacji „ALE” lub Mrągowskim Forum Młodzieży poprzez fanpage MFM – Mrągowskie Forum Młodzieży.

Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych w Mrągowie został powołany dzięki wspólnym staraniom Mrągowskiego Forum Młodzieży i Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE”. Otrzymał wsparcie finansowe Gminy Miasta Mrągowo oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ewelina Krzywosz

*Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do tekstu.


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij