Gmina Mrągowo, jako pierwszy samorząd z powiatu mrągowskiego, publikuje „Raport o stanie gminy”. Tym samym sprawnie wywiązuje się z nowego obowiązku, na długo przed ostatecznym terminem.

Z początkiem maja Gmina Mrągowo opublikowała „Raport o stanie gminy”. To nowy obowiązek nałożony na lokalne władze. Wynika z ubiegłorocznej nowelizacji  ustawy o samorządzie gminnym. Gminy muszą się z niego wywiązać do końca maja.

- Przygotowaliśmy raport, który stanowi kompendium wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorząd w 2018 roku i stanie ich realizacji. Wykonaliśmy to własnymi siłami, bez zlecania przygotowania raportu przez firmy zewnętrzne, choć muszę przyznać, że było sporo zapytań w tej sprawie. Prace rozpoczęliśmy na przełomie stycznia i lutego, finalnie raport gotowy był w połowie kwietnia, a z początkiem maja przekazaliśmy go radnym i opublikowaliśmy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej – mówi Piotr Piercewicz, Wójt Gminy Mrągowo

Znowelizowana ustawa ogólnikowo wskazuje, że dokument ma pełnić funkcję sprawozdania z funkcjonowania samorządu w roku poprzednim w szczególności z realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. To informacja nie tylko dla radnych, ale i mieszkańców.

- Ustawodawca nałożył na samorządy ten obowiązek i uważam, że jest to dobry ruch. Raport jest dokumentem oficjalnym i każdy mieszkaniec może się z nim zapoznać. Wcześniej często brakowało tego typu informacji dla mieszkańców, choć muszę przyznać, że niektóre samorządy przygotowywały z reguły na koniec kadencji podobne opracowania – dodaje wójt.

Nie istnieje wzór raportu o stanie samorządu. Oczywiście, radni mogą w drodze uchwały określić szczegółowe wymogi dotyczące dokumentu. Z uwagi na fakt, że tegoroczne raporty przygotowywane są przez lokalne samorządy po raz pierwszy, to można przypuszczać, że w wielu przypadkach mogą mieć autorski charakter. Na samodzielne i bezkosztowe sporządzenie dokumentu zdecydowała się właśnie Gmina Mrągowo.

- Jeszcze na długo przed rozpoczęciem prac nad raportem, kontaktowali się z nami przedstawiciele firm, które chciały przygotować taki raport. Wiązałoby się to oczywiście z kosztami, jakie musielibyśmy ponieść z tego tytułu. To w naszej sytuacji finansowej byłby niepotrzebny ruch. Uważam, że wskazówki przygotowane przez, chociażby Związek Miast Polskich są wystarczające dla przygotowania dobrego raportu. Pracownicy UG oraz naszych jednostek organizacyjnych stanęli na wysokości zadania, za co chcę im podziękować.

Przygotowanie przez organ władzy wykonawczej dokumentu jest tylko pierwszym z trzech elementów procedury przyjęcia raportu o stanie gminy. Na pozostałe składa się debata podczas sesji absolutoryjnej, w której mają prawo wziąć udział również mieszkańcy, a także głosowanie nad wotum zaufania dla wójta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa.

Ewelina Krzywosz


Dodaj komentarz:

X Zamknij
X Zamknij