Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie. Oferty można składać do 27 maja do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Kadencja obecnego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie upływa z końcem sierpnia. W związku z tym organ prowadzący (Gmina Miasto Mrągowo) ogłosił konkurs na to stanowisko. Edward Suchan pełni funkcję dyrektora szkoły od 7 lat.

– Zrealizowałem w pełni swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie. Rozważam przystąpienie do konkursu na dyrektora szkoły, zwłaszcza że otrzymuję zachętę i wsparcie od wielu osób. Sprawowałem bardzo dobrze nadzór pedagogiczny nad szkołą i też z sukcesami. Będę kontynuował dotychczasową wizję funkcjonowania szkoły, ale mam również nowe pomysły związane z duchem czasu, oczekiwaniami, potrzebami Uczniów, Rodziców i Nauczycieli – mówi Edward Suchan, dyrektor SP nr 4.

Organ prowadzący dobrze ocenia dotychczasowego dyrektora i jego sposób zarządzania placówką oświatową. – Ostatnia ocena pracy dyrektora SP 4, zgodnie z art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela to ocena wyróżniająca – poinformowała (w odpowiedzi na e-mail) Beata Klimek, kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miejskie w Mrągowie.

Procedura konkursu nie obejmuje części otwartej dla publiczności na przykład prezentacji koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora czy wystąpienia podczas odpowiedzi na pytania członków komisji. Wyniki poznamy po zatwierdzeniu konkursu przez burmistrza.

Ewelina Krzywosz


Dodaj komentarz:

18 Mrongoville - imprezy

Sonda

Czy jesteś zadowolona(y) z obecnych wydarzeń w radzie miasta i powiatu?

Nie, te zmiany niczego nie wnoszą - 80.8%
Tak, to są zmiany na lepsze - 13.1%
Nie mam zdania na ten temat - 6.2%

Głosów ogółem: 130
Głosowanie w tej sondzie zakończyło się w: październik 20, 2019
X Zamknij
X Zamknij